Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

V soboto, 6.7.2024, so v Polju potekala številčna gasilska tekmovanja za starejše gasilce. Tako je preko 30 tekmovalnih enot pomerilo v pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije, tekmovanju GZ Vodice ter GZ Medvode, prav vse pa so bile uvrščene v tekmovanju za PGD Polje. Nas seveda najbolj zanima tekmovanje naše zveze, kjer sta v ženski konkurenci nastopali dve enoti, ter štiri v moški. Potrebno je poudariti, da se prve tri ekipe uvrstijo na regijsko tekmovanje.

Že pred leti je padla odločitev, da za članice GZ Vodice pripravimo čim več zanimivih in poučnih vsebin. V Komisiji za usposabljanje je dozorela ideja, da to izvedemo kot operativne ure, kjer se bodo naše članice naučile čim več novih in uporabnih veščin. Cilj je bil privabiti čim več naših članic, da aktivno pristopijo k operativnem delu in da mogoče kakšno neoperativko navdušimo za operativno delo. Letos sva si s predsednico Komisije za članice GZ Vodice, Nino, zamislila te vsebine nekako takole:

9. operativna ura: Strokovni ogled poklicne enote na Brniku

Za 9. operativne ure za članice smo 27. marca organizirali strokovni ogled poklicne enote na Brniku. Tam je poklicni gasilec članicam razkazal enoto in predstavil delo gasilcev na letališču Brnik. Kljub slabšemu vremenu je bila udeležba rekordna, saj se je na ogled prijavilo kar 49 članic. Dobrih 40 pa se je dogodka na koncu tudi udeležilo. Še več, prisotne so bile članice iz vseh PGDjev. Ogled, ki se je začel ob 17. uri, je bil zelo zanimiv in poučen. Članicam je tak način usposabljanja zelo ustrezal, zato sva se z Nino odločila, da bomo podobne oglede organizirali tudi v prihodnje. Enkrat letno bodo prave vaje, drugič pa bomo operativne ure organizirali kot oglede poklicnih enot v Sloveniji.

10. operativna ura: Prave vaje – Delo z IDA in gašenje požarov v naravi

Kot nadaljevanje operativnega usposabljanja naših članic smo 12. junija zanje organizirali prave vaje na temo “Delo z IDA in gašenje požarov v naravi”. Vaje so potekale na lokaciji Prostovoljnega gasilskega društva Repnje-Dobruša, in sicer od 17:30 do 20:00.

Vabljene so bile vse članice od 16. leta dalje, brez omejite.

Strokovno predznanje ni bilo potrebno, dovolj je bil interes za sodelovanje

Na vajah je sodelovalo osem članic iz različnih prostovoljnih gasilskih društev:

– 4x PGD Zapoge,
– 3x PGD Vodice in
– 1x iz PGD Repnje-Dobruša.

Upali smo na večjo udeležbo, vendar so tudi s skupino osmih tečajnic naši inštruktorji (Jaka, Jean Luca, Miha in Matej) z veseljem opravili vaje.

Vsaka udeleženka je preizkusila gašenje v naravi, se poučila o specifikah gašenja požarov v naravnem okolju. Pri delu smo uporabili: armature za gašenje požarov v naravi (D cevi, CDCD trojake, naprtnjače, izpihovalec,…). Izvedel se je napad na bližnji repenski hrib.

Prav tako je vsaka udeleženka oblekla IDA in izvedla notranji napad v prostor. Izvedle so napad s polno cevjo in v zadimljenem prostoru uporabile tudi termovizijsko kamero. Inštruktorji so v povsem zadimljenem prostoru pripravili tudi grelno telo, da so lahko tečajnice opazile razliko.

Po zaključku vaj je bilo organizirano še druženje za članice, kjer so se lahko bolje spoznale in izmenjale izkušnje.

Vse udeleženke obeh dogodkov so bile zelo zadovoljne. Upamo, da bomo takšna usposabljanja ponavljali čim večkrat. V Komisiji za usposabljanje GZ Vodice se veselimo novih izzivov in z veseljem pripravljamo takšna in podobna usposabljanja.

Zaključek

Operativne ure za članice GZ Vodice so se izkazale kot izjemno uspešne in dobro sprejete. Zanimivi in poučni dogodki članice motivirajo in jim omogočajo pridobivanje novih veščin, kar je ključno za njihovo nadaljnje delo v gasilstvu. Takšna usposabljanja bomo z veseljem nadaljevali tudi v prihodnje, saj verjamemo, da so izjemno pomembna za osebni in profesionalni razvoj naših članic.

S ponosom in veseljem sporočamo, da je bil uspešno zaključen tečaj za operativnega gasilca, ki ga je organizirala GZ Vodice. Tečaj, ki je potekal od 4. marca do 15. junija, je združil 37 navdušenih tečajnic in tečajnikov iz GZ Vodice in GZ Mengeš, ki so pridobivali nova znanja in veščine, potrebne za operativno delo v gasilstvu.

Potek tečaja

Teoretični del tečaja je potekal v prostorih PGD Vodice, kjer so tečajnice in tečajniki poglabljali svoje znanje skozi predavanja. Praktični del pa je bil izveden po različnih PGD-jih znotraj GZ Vodice in GZ Mengeš, kar je omogočilo boljše praktično usposabljanje v različnih okoljih in z različnimi ekipami ter opremo.

Izpit na 1. stopnji je bil izveden 17. aprila, glavnina praktičnih vaj pa je potekala v aprilu in maju. Zaključni izpit iz teorije in prakse je bil na sporedu 15. junija v PGD Repnje-Dobruša, kjer so tečajniki pokazali vse, kar so se naučili v preteklih mesecih.

Izjemna udeležba in uspeh

Vseh 37 prijavljenih tečajnic in tečajnikov je uspešno zaključilo tečaj. Iz GZ Vodice je tečaj opravilo 26 udeležencev, iz GZ Mengeš pa 11. Znanje na teoriji in praksi sta pohvalila oba predsednika ocenjevalnih komisij imenovana s strani GZS.

Udeležba po posameznih PGD-jih iz naše zveze je bila sledeča:

 • PGD Vodice: 10 tečajnikov
 • PGD Zapoge: 5 tečajnikov
 • PGD Bukovica-Utik: 4 tečajniki
 • PGD Šinkov Turn: 4 tečajniki
 • PGD Polje: 2 tečajnika
 • PGD Repnje-Dobruša: 1 tečajnik

Še posebej ponosni smo na šest tečajnic in tečajnikov, ki so imeli 100% udeležbo na vseh vajah in predavanjih, kar kaže na njihovo zavzetost in predanost.

Predavatelji in inštruktorji

Tečaj, ki je obsegal 149 pedagoških ur, od tega 92 ur praktičnega usposabljanja in 57 ur teorije, so vodili predavatelji iz GZ Vodice, GZ Mengeš in GZ Ljubljana. Inštruktorji, ki so bili iz vrst GZ Vodice in GZ Mengeš, so opravili izjemno delo. Posebej smo veseli, da smo v ekipo vključili tudi nove domače inštruktorje, ki so pokazali veliko zanimanje za delo s tečajniki.

Stroškovna učinkovitost in podpora PGD-jev

Kot vodja tečaja bi rad izpostavil, da so naši inštruktorji delali prostovoljno, kar je tečaj bistveno pocenilo. Skupni stroški tečaja ne bodo presegli 4000 €, kar pomeni cca 100 € na tečajnika. Poleg tega gre velika zahvala vsem PGD-jem za kooperativnost pri organizaciji tečaja – posojali so opremo, vozila in zagotavljali prostore, kar je omogočilo nemoten potek tečaja.

Pogledujemo v prihodnost

Naš tečaj je bil pomemben korak za vse udeležence, ki so pridobili temelje za nadaljnje usposabljanje v gasilstvu. S tem tečajem, si bodo pridobili čin gasilec. Upamo, da bo čim več tečajnic in tečajnikov prešlo v operativne enote naših PGD-jev, kjer bodo lahko svoje znanje in veščine uporabili v praksi ter s tem prispevali k večji varnosti in učinkovitosti našega gasilstva.

Čestitke vsem tečajnicam in tečajnikom za uspešno zaključen tečaj! Veselimo se vašega nadaljnjega sodelovanja in vas pozdravljamo med operativne gasilce.

V PGD Polje se je 10. junija odvijal zanimiv in poučen tečaj, kjer smo se gasilke in gasilci iz naše Gasilske zveze Vodice zbrali na prvem delu usposabljanja za delo s programom Vulkan. Kljub temu, da je bil dogodek obvezen, so udeleženci prišli z velikim zanimanjem in željo po novem znanju. Tečaj je trajal tri ure, od 18. do 21. ure, in v tem času smo skupaj dosegli veliko.

Udeleženci tečaja

 • PGD Vodice: 4 udeležencev
 • PGD Polje: 4 udeleženci
 • PGD Zapoge: 2 udeleženca
 • PGD Bukovica-Utik: 1 udeleženec
 • PGD Repnje-Dobruša: 1 udeleženec
 • PGD Šinkov Turn: 1 udeleženec

Skupno nas je bilo štirinajst, kar je ravno pravšnje število za interaktivno delo in izmenjavo izkušenj.

Predavatelj Dejan Dežman nas je popeljal skozi skrivnosti programa Vulkan. V prvem delu tečaja smo se seznanili z osnovami programa, spoznali smo zakonodajo na temo varovanja osebnih podatkov in podrobneje pregledali zavihka člani in oprema. Naši gasilci so v testnem okolju programa Vulkan vnesli člane in opremo, kar je bil pomemben korak k poenotenju vnosa podatkov na ravni GZ Vodice.

Namen tečaja

Namen tečaja je bil, da se do pregleda domov v letošnjem letu poenoti baza članov, do konca mandata pa še baza opreme. Jeseni ali pozimi bomo nadaljevali s temo intervencije, tako v programu Spin kot v Vulkanu, z namenom, da bodo naše baze podatkov popolnoma urejene in usklajene.

Pozitivne izkušnje in zadovoljstvo

Tečaj je bil izveden interaktivno, s pogovorom med udeleženci, kar je pripomoglo k boljši izmenjavi izkušenj in znanja. Udeleženci so bili z izvedbo zelo zadovoljni, kar nas navdaja z optimizmom za prihodnja usposabljanja.

Prihodnost je v urejenih bazah

S tem tečajem smo naredili pomemben korak k digitalizaciji in modernizaciji našega dela. Pripravljeni smo na nadaljevanje in komaj čakamo, da se jeseni ali pozimi znova srečamo, tokrat s poudarkom na modulih intervencij. Skupaj bomo zagotovili, da bodo naše baze podatkov temeljito urejene in pripravljene na izzive prihodnosti.

Gasilska zveza Vodice bo še naprej skrbela za strokovno izpopolnjevanje svojih članov. Veselimo se nadaljnjih uspešnih usposabljanj in sodelovanja.

1 2 3 17

Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Mnogoboj GZ Vodice

Datum: 7. septembra 2024

Tekmovanje za člane in članice GZ Vodice

Datum: 28. septembra 2024

GŠTD, Tacen

Gasilski avtorally

Datum: 19. oktobra 2024

Letni pregled gasilskih domov

Datum: 14. novembra 2024
 1. krog

Letni pregled gasilskih domov

Datum: 21. novembra 2024

2. krog

Slavnostna podelitev činov

Datum: 30. novembra 2024