Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

V PGD Polje se je 10. junija odvijal zanimiv in poučen tečaj, kjer smo se gasilke in gasilci iz naše Gasilske zveze Vodice zbrali na prvem delu usposabljanja za delo s programom Vulkan. Kljub temu, da je bil dogodek obvezen, so udeleženci prišli z velikim zanimanjem in željo po novem znanju. Tečaj je trajal tri ure, od 18. do 21. ure, in v tem času smo skupaj dosegli veliko.

Udeleženci tečaja

  • PGD Vodice: 4 udeležencev
  • PGD Polje: 4 udeleženci
  • PGD Zapoge: 2 udeleženca
  • PGD Bukovica-Utik: 1 udeleženec
  • PGD Repnje-Dobruša: 1 udeleženec
  • PGD Šinkov Turn: 1 udeleženec

Skupno nas je bilo štirinajst, kar je ravno pravšnje število za interaktivno delo in izmenjavo izkušenj.

Predavatelj Dejan Dežman nas je popeljal skozi skrivnosti programa Vulkan. V prvem delu tečaja smo se seznanili z osnovami programa, spoznali smo zakonodajo na temo varovanja osebnih podatkov in podrobneje pregledali zavihka člani in oprema. Naši gasilci so v testnem okolju programa Vulkan vnesli člane in opremo, kar je bil pomemben korak k poenotenju vnosa podatkov na ravni GZ Vodice.

Namen tečaja

Namen tečaja je bil, da se do pregleda domov v letošnjem letu poenoti baza članov, do konca mandata pa še baza opreme. Jeseni ali pozimi bomo nadaljevali s temo intervencije, tako v programu Spin kot v Vulkanu, z namenom, da bodo naše baze podatkov popolnoma urejene in usklajene.

Pozitivne izkušnje in zadovoljstvo

Tečaj je bil izveden interaktivno, s pogovorom med udeleženci, kar je pripomoglo k boljši izmenjavi izkušenj in znanja. Udeleženci so bili z izvedbo zelo zadovoljni, kar nas navdaja z optimizmom za prihodnja usposabljanja.

Prihodnost je v urejenih bazah

S tem tečajem smo naredili pomemben korak k digitalizaciji in modernizaciji našega dela. Pripravljeni smo na nadaljevanje in komaj čakamo, da se jeseni ali pozimi znova srečamo, tokrat s poudarkom na modulih intervencij. Skupaj bomo zagotovili, da bodo naše baze podatkov temeljito urejene in pripravljene na izzive prihodnosti.

Gasilska zveza Vodice bo še naprej skrbela za strokovno izpopolnjevanje svojih članov. Veselimo se nadaljnjih uspešnih usposabljanj in sodelovanja.

V petek, 12.1.2024 je v prostorih PGD Šinkov Turn potekal Posvet mentorjev Gasilske Zveze Vodice, ki ga je organizirala Mladinska komisija GZ Vodice. Posveta se je udeležilo 29 mentorjev iz vseh 6 društev naše zveze. Na posvetu sta predavala predsednica Mladinske komisije Saša Kovačevič in gostujoči predavatelj Robert Okorn, sicer zaposlen v Gasilski Brigadi Ljubljana v Službi za komunikacijo z javnostjo, sicer tudi predavatelj različnih gasilskih vsebin v okviru GZS ter govorec na TEDx dogodku. Je tudi avtor priročnika Odnosi z javnostmi v gasilstvu, ter dolgoletni prostovoljni gasilec.

V prvem delu je Saša predstavila organizacijsko shemo Mladinske komisije po nivojih, od formiranja na nivoju posameznega gasilskega društva do Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije. Razložila je pristojnosti in razlike med posameznimi nivoji.

Dotaknili smo se organizacije koledarja mladinske komisije in katere dogodke mora pri tem upoštevati. Predstavila nam je tudi, na kakšen način naj se lotimo tekmovanja Kviz in kje lahko najdemo podatke o ostalih razpisih, ki jih izdaja Mladinski svet GZS. Nazadnje smo se preizkusili tudi v igrah, tako imenovanih »icebreakerjih« oziroma »powerup« igrah, in spoznali nekaj metod učenja, ki jih lahko uporabimo pri svojem delu z gasilsko mladino.

V drugem delu posveta je gostujoči predavatelj Robert na zaokrožen način povzel pomen Komunikacije v gasilstvu ter Mentorstva in odnosov. Poudaril je, da smo mentorji zgled za mladino in nenazadnje tudi obraz društva in celotne gasilske organizacije. Na koncu nam je predstavil osnove Projektnega vodenja, katerega mentorji nevede prakticiramo pri snovanju različnih projektov za mladino (letovanja, izleti, vaje…). Za praktično vajo smo se razdelili v skupine in se lotili zasnove projekta, ki bi rešil zastavljen problem. Ugotovili smo, da je težko snovati projekt, če prvotno nimaš dobro določene ideje, kateri problem želiš rešiti.

Uradni del posveta je hitro minil in vsi prisotni se smo se strinjali, da je bila vsebina zelo poučna, informativna, oba predavatelja pa ste ustvarila prijetno in sproščeno vzdušje. Po uradnem delu je sledila manjša pogostitev, katero smo mentorji izkoristili za druženje in medsebojno izmenjavo izkušenj.

Branka Vode, mentorica PGD Polje

Tudi v letošnjem letu smo decembra izvedli obnovitveni tečaj za gasilce bolničarje. Tako smo v torek, 13. decembra, v PGD Zapoge, pod vodstvom Erike Potrč Hribar in Andreja Štuparja (oba člana Enote za prvo pomoč GZ Vodice), obnovili in nadgradili znanje o poškodbah in jih seznanili z novimi smernicami prve pomoči. Drugi del je bil praktični, kjer smo še preverili naše znanje na različnih scenarijih poškodb, oživljanja, uporabo AED, uporabo zajemalnih nosil in pregledali opremo, ki jo imamo za reševanje.

Osem tečajnikov (3x PGD Vodice, 2x PGD Bukovica – Utik, po 1x PGD Repnje – Dobruša, Polje in Šinkov Turn) je dan zaključilo zadovoljno, polni novih izkušenj in uporabnih znanj.

Zapisal Andrej Štupar

1 2 3 16