Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava

Arhivi

Komisija za izobraževanje GZ Vodice sledi svojemu planu za leto 2022, zato smo v soboto 5.11. izvedli obnovitveni tečaj za gašenje notranjih požarov (GNP OBN). Tečaj je postal že tradicionalen, tako kot lokacija – kamnolom Povodje. Tudi letos se je kar nekaj tečajnikov odločilo za udeležbo na usposabljanju. Skupaj 20 tečajnic in tečajnikov:
5x PGD Šinkov Turn
5x PGD Polje
4x PGD Mengeš (tokrat so se nam njihovi tečajniki prvič pridružili)
2x PGD Repnje Dobruša
2x PGD Vodice
2x PGD Zapoge

Tečaj je bil zasnovan tako, da skupina tečajnikov, ki pride na lokacijo na prvi točki, spozna osnove (torej delo zunaj, delo na ročniku, delo prvega in drugega napadalca), na drugi točki pa že izvede prvi stop v prostor (enostavnejši objekt), kjer se posameznik z asistenco inštruktorja seznani z vročino v prostoru, s pravilnim načinom gašenja, pravilno uporabo curka, spozna kakšen je učinek pare kot eden od stranskih produktov gašenja pri gorenju. Na tretji točki (zadnji) pa je sledil vstop dvojice, skupaj z inštruktorjem v zahtevnejši prostor, kjer so morali biti tečajniki pozorni na premik v gorečem prostoru, na pripravo cevovoda pred vstopom, na pravilen vstop ter seveda na gašenje in odvajanje toplotnih gmot, pare in dima, iz prostora. Seznanili so se tudi s pravilno uporabo termovizijske kamere. Tečajniki so bili razporejeni po skupinah po 5-6 tečajnikov, tako da so izmenično prihajali na lokacijo. S tem smo zagotovili boljši individualni pristop do tečajnika.

Tečaj je operativkam in operativcem služi kot obnovitev znanja za delo z IDA in GNP postopki. Vsekakor dobra izkušnja, jo ponovimo tudi drugo leto.

Zadnjo soboto v oktobru, 29.10., smo v GZ Vodice izvedli drugi tehnični dan v tem letu. Skupaj pa je to že 3. izvedba tovrstnega usposabljanja. Tokrat na temo: postopki tehničnega reševanja v primeru prometne nesreče. Skupaj se nas je povabilu Komisije za izobraževanje GZ Vodice, ki je organizirala usposabljanje, odzvalo 21 tečajnikov: 2 iz PGD Repnje-Dobruša, 2 iz PGD Zapoge, 5 iz PGD Polje, 5 iz PGD Šinkov Turn ter 7 iz PGD Vodice. Pri izvedbi 6 urnega usposabljanja so nam najbolj pomagali inštruktorji iz PGD Mengeš. Mark, Primož in poveljnik PGD Mengeš, Gregor, so pripravili super program. Dan smo sicer začeli v megli, proti 2. polovici dneva pa nas je poleg intenzivnih vaj dodobra ogrelo tudi, za ta čas nenavadno, vroče sonce.
 
Tehnični dnevi so bili zamišljeni, kot operativne vaje za operativni kader iz vseh PGD, z namenom se seznaniti z vso tehnično skupno opremo, ki jo je v zadnjih letih kupila GZ Vodice. Ter seznaniti opreativke in operativce s pravilnimi postopki v primeru različnih tehničnih nesreč.
 
Dan so si inštruktorji zamislili in izvedli v treh ločenih segmentih.
1. segment: Razdelili smo se v 3 skupine. In vsak od inštruktorjev je prevzel eno od skupin, kjer nas je  na 1.točki Gregor poučil o opremi, ki je potrebna za delo na prometni nesreči. Na tej točki, smo se seznanili tako v teoriji kot tudi delnem prikazu s tehnikami rezanja vozil, posebnostmi, ki jih moramo upoštevati pri različnih vozilih. Po tej točki je sledila rotacija na točko, kjer smo se s pomočjo inštruktorja Marka seznanili z vsemi elementi prve pomoči, ki jih moramo obvladati pri prometni nesreči. Spoznali in preizkusili smo hitri iznos ponesrečene osebe iz vozila. Ter temeljito obnovili v praksi postopke iznosa ponesrečenca iz vozila s pomočjo zajemalnih nosil. Obnovili pa smo tudi nameščanje nosil na osebo, ki je v stoječem položaju zapustila vozilo in se poškodovala. Na tej točki smo spoznali tudi delo vsakega posameznega gasilca, ki odigra ključno vlogo pri pomoči. Po zanimivi točki na temo prve pomoči, smo pristopili k 3. delu, kjer nam je Primož prikazal, kako zagotovimo ustrezno primarno in sekundarno stabilizacijo vozila. Na kaj moramo biti pozorni pri prevrnjenem vozilu na boku ali na strehi.
 
2. segment: Po rotacijah na vseh treh točkah je sledila malica, potem pa smo nadaljevali z drugim sklopom, kjer smo se razdelili v dve skupini in skupaj pod nadzorom in z nasveti inštruktorjev, je vsaka skupina morala rešiti en primer prometne nesreče. Ena skupina se je srečala z vozilom prevrnjenim na bok, druga pa z vozilom, ki je bilo sicer na kolesih, vendar z dostopom samo na sovoznikov strani. Obe skupini sta morali rešiti ukleščenega poškodovanega voznika. Vaja je zajemala vse elemente intervencije – od vodenja, tehničnega dela, zaščite delovišča, stabilizacije vozila, dela s ponesrečencem,…
 
3. segment: V tretjem sklopu pa smo brez pomoči inštruktorjev morali sami rešili situacijo vozila, udeleženega v nesreči, ki je bilo uklješčeno med dve drugi vozili. Uspešno smo rešili tudi to težavo. Tu je bil poudarek dostopa do ponesrečenca skozi prtljažnik vozila. Tudi to je bilo za večino od nas novost. 
 
Brez dobre lokacije, ki jo okolica PGD Repnje – Dobruša zagotovo omogoča, izvedba vaj ne bi bila mogoča. Zato hvala kolegom iz Repenj za prostor. Prav tako se moram zahvaliti podjetju avtovleka Soldat iz Dobruše. V podjetju so nam brezplačno priskrbeli tri vozila za razrez in uredili zastonj dostavo in odvoz vozil. S tega mesta iskrena hvala. 
 
Najbolj pa me navdihuje dejstvo, da so kolegi iz Mengša skupaj s z njihovim lastnim vozilom prišli na lokacijo, nam predali znanje, si vzeli čas in tako še okrepili našo sodelovanje. Vse to zastonj, no recimo za malico 🙂 . Hvala še enkrat PGD Mengeš.  Hvaležni za to izkušnjo in nova znanja smo se po koncu vaj še nekoliko zadržali in podružili v PGD Repnje Dobruša. Na splošno lahko ugotovimo, da želja po znanju je, da je sodelovanje med društvi znotraj GZ Vodice dobro, da je sodelovanje s PGD Mengeš iz leta v leto boljše. Take vaje bomo še izvedli in ponovili. Nekaj lastne opreme že imamo, del pa jo bo potrebno še dokupiti. Tu imam v mislih predvsem hidravlični cilinder, stab faste in mogoče še kakšen stab pack. Vsi smo bili mnenja, da je bilo usposabljanje koristno in nadvse poučno. Komisija za izobraževanje GZ Vodice je tako realizirala skoraj vse zadane plane v 2022, čaka nas še obnovitveni tečaj gašenja požarov v notranjih prostorih, ki sledi 5.11., obnovitveni tečaj za gasilce bolničarje in začetek izvajanja tečaja za višjega gasilca. 

Poleg Operativnih ur za članice, smo v tem tednu v okviru planiranih aktivnosti Komisije za izobraževanje GZ Vodice izvedli še tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago. Gasilstvo je multidisciplirana veda. Da sta gasilka ali gasilec res usposobljena primerno, morata znati veliko veščin, med drugim tudi pravilno in predvsem varno rokovanje z motorno žago. Veščine iz te discipline pridejo prav pri posredovanju po neurjih, vetrolomih, snegolomih, žledolomih, požarih ter vseh ostalih tehničnih nesrečah, s katerimi se lahko srečamo gasilci. Zato temu področju namenjamo svojo skrb tudi v naši gasilski zvezi, posledica katerega je tudi izvedba tečaja.

Tečaj je potekal dva dni, 21. in 22.10.2022. Teorija je bila izvedena prvi dan v prostorih PGD Polje, praksa pa v gozdovih blizu Suhadol. Tečaj je delno sofinanciran s strani URSZR/GZS, ki krijeta do max 40 eur na tečajnika. Kar konkretno pripomore k lažji izvedbi. Prvi dan so se tečajnice in tečajniki seznanili s teorijo, po malici pa so se pred gasilskim domom že lotili praktičnih del, kjer je vsak od njih že poprijel za žago. Vsak je izvedel pravilni rez na vadbenem deblu. Prav tako so se seznanili s pravilnim vzdrževanjem in rokovanjem z žago. Tečajnike je sicer drugi dan močil dež, ampak niso bili nič manj navdušeni nad izvedbo. Vsak od njih je podrl vsaj eno drevo. In uspešno so v popoldanskih urah zaključili tečaj.

Predavatelji in inštruktorji so bili izkušeni gozdarski delavci iz Zavoda za gozdove Slovenije. To je bil v zadnjem mandatu drug tak tečaj. Predzadnjega smo izvedli v letu 2018. Tudi takrat so za strokovno izvedbo tečaja poskrbeli v Zavodu za gozdove Slovenije.

Število udeležencev je bilo tokrat nižje, pa vendar kljub vsemu, smo veseli, da je 12 tečajnikov iz petih društev uspešno opravilo omenjeni tečaj.
3x iz PGD Repnje – Dobruša
3x PGD Polje
3x PGD Šinkov Turn
2x PGD Vodice
1x PGD Zapoge.

Z veseljem pa dodajamo, da nas je danes član PGD Vodice, Janez Lužar, razveselil z novico, da je v GZ Vrhnika opravil tečaj za operativnega gasilca. Opravljal ga je šele danes, saj je bil junija, ko je pri nas potekal zaključni izpit, odsoten zaradi šolskih obveznosti v tujini. Tako je letos iz naše GZ uspešno zaključilo tečaj za operativnega gasilca kar 15 naših glasilk in gasilcev.

V torek, 18.10.2022, so se zbrale članice iz celotne Gasilske zveze Vodice. Operativne ure za članice so bile tokrat obiskane v velikem številu.

Tematika za ta dan je bila: strokovna in varna uporaba Izolirnega dihalnega aparata – IDA, nameščanje maske, spoznavanje delovanja in pravilnega nameščanja reševalne maske, pravilno oblačenje zaščitne opreme, seznanjanje z opremo za vstopanje v prostor in uporaba le-te v praksi (radijske postaje, svetilke, termovizijska kamera, gasilska sekira, vrv ipd.). Za popestritev operativnega dneva so inštruktorji zadimili več prostorov in predali informacijo, da obstaja možnost ponesrečene osebe in nevarnih snovi. Dekleta so se hitro opremile z vso opremo, se medsebojno pregledale, pravilno vstopile v prostor in se lotile preiskovanja. Zelo pomemben je pravilni vstop, medsebojna komunikacija ter pravilno gibanje po prostoru.

V soboto (mladina) in nedeljo (člani ter starejši gasilci), 8.10. in 9.10.2022, sta potekala gasilska regijska tekmovanja. Prvi so na vrsto prišli mladi gasilci, ki so se v soboto zbrali v Zbiljah. Z bronastim odličjem so se tako okitile mladinke iz PGD Polje, ter se s tem dosežkom uvrstile tudi na državno tekmovanje. Državno tekmovanje pa so ujeli tudi pionirji PGD Repnje – Dobruša s 4. mestom med 28. ekipami.

V nedeljo pa so se na prizorišču ob podjetju Belinka v Ljubljani pomerili še člani/članice ter starejši gasilci/gasilke. Za člane je potekal ciklus memoriala Matevža Haceta v mokri taktični vaji, kjer so se z vrhunsko izpeljano vajo v kategoriji člani A z najvišjim pokalom lahko veselili gasilci PGD Šinkov Turn. Na najvišjo stopničko so se prepričljivo povzpele tudi starejše gasilke iz PGD Polje. V Gasilsko zvezo Vodice pa so enote prinesle še nekaj pokalov. Drugo mesto v razburljivi borbi za prva tri mesta v kategoriji članic A so dosegle PGD Polje, tretja mesta pa sta dosegli še ekipi članov B iz PGD Vodice in starejših gasilcev iz PGD Polje.

Uvrstitve enot iz GZ Vodice na državno tekmovanje:
– pionirji PGD Repnje – Dobruša
– mladike PGD Polje
– člani A PGD Šinkov Turn
– članice A PGD Polje
– člani B PGD Vodice
– starejši gasilci PGD Polje
– starejše gasilke PGD Polje

V soboto, 24.9.2022, je potekalo še tekmovanje za člane in članice za memorial Matevža Haceta, tokrat v Polju. Spodaj objavljamo rezultate gasilskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta GZ Vodice in GZ Medvode.

Točkovanje za prehodni pokal GZ Vodice:

1. PGD Polje 53 točk
2. PGD Vodice 39 točk
3. PGD Šinkov Turn 29 točk
4. PGD Repnje – Dobruša 22 točk
5. PGD Bukovica – Utik 10 točk
6. PGD Zapoge 7 točke
1 2 3 11

Dogodki

Datumi dogodkov se lahko spreminjajo glede na vladne ukrepe za zajezovanje širjenja virusa Covid-19.

Seja UO

Datum: 13. decembra 2022

Ob 19.30 v PGD Polje