Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

e-mail: pgd.zapoge@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/groups/1113062605418469

28. novembra 1926 se je v hiši Alojzija Hočevarja v Zapogah rodila organizacija, ki vsa leta do danes uspešno deluje v dobro ljudi na območju naselij Zapoge, Dornice, Torovo in širše. Ob prisotnosti funkcionarjev kranjske gasilske župe je bilo konstituirano Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge. Vanj se je včlanilo 26 vaščanov Zapog, Dornic in Torovega. Originalni zapisnik ustanovnega občnega zbora še danes hranijo v arhivu društva.

Prizadevnost članov se je pokazala že v prvem letu delovanja. Izgradnja lesenega stolpa za sušenje cevi in voza za navijanje cevi sta bila prva dosežka, ki jih je društvo uspelo realizirati kmalu po ustanovitvi. Sredstva za delovanje je društvo pridobivalo z organiziranjem družabnih srečanj, tombol in veselic, pomagala so mu tudi občinska sredstva.

Leta 1929 je društvo pridobilo motorno brizgalno Rosenbauer, katero hranijo v svojem gasilskem domu, saj še vedno deluje in danes predstavlja že pravo muzejsko vrednost. V tem obdobju so vasi, ki jih društvo pokriva, dobile dva požarna bazena s kapaciteto po 50m3.

Leta 1935 so člani društva pristopili k izdelavi načrtov za gasilski dom, vendar jim do pričetka 2. svetovne vojne teh načrtov ni uspelo uresničiti. Celotno obdobje od ustanovitve do 2. svetovne vojne je društvo skrbelo za družabno življenje na vasi. Ob tem so se člani stalno izobraževali za posredovanja v požarih, ki jih je bilo v tem času kar precej, od 2 do 5 na leto. Njihovo delovanje ni bilo omejeno le na domače vasi, saj so pomagali tudi pri gašenju požarov tudi v bližnji okolici. V času 2. svetovne vojne je delo društva zamrlo, vendar je takoj po koncu vojne spet zaživelo. Leta 1954 so se člani lotili uresničevanja načrta iz leta 1935 ter pričeli z izgradnjo gasilskega doma, ki je bil zgrajen v treh letih. V 1962 je društvo razvilo nov prapor.Deset let za tem je društvo, ob veliki podpori vaščanov, kupilo prvi gasilski avtomobil, dve leti kasneje pa še novo motorno brizgalno. Ob svoji 75. obletnici delovanja je društvo razvilo nov prapor, simbol pod katerim se zbirajo člani. V letu 2004 so se člani društva, ob izdatni pomoči krajanov in Občine Vodice, razveselili nove pridobitve, gasilskega komandnega vozila.Iti v korak s časom je ostal moto društva kljub temu, da se generacije stalno menjajo. Izobraževanje, udeležba na vajah in tekmovanjih, vzdrževanje in obnavljanje opreme in gasilskega doma, so aktivnosti, ki jih društvo vseskozi goji. Ni jim potrebno zardevati, ko pogledajo opremljenost in delovanje društva danes. Kljub temu, da članov ni veliko, saj spadajo njihove vasi v eno najmanjših far v Sloveniji, se lahko pohvalijo z udeležbo najmanj petih ekip na tekmovanjih, s skrbjo prizadevnih članov za podmladek in s sposobnostjo, da ob vsakem času pomagajo pri nesrečah, ki se žal še vedno dogajajo.

Današnje ambicije društva niso samo v številnosti članstva, ki jih danes šteje preko 100. Usmerjene so v posodobitev opreme in usposobljenost članov za ravnanje s to opremo, da bi uspešno priskočili na pomoč vsakomur, ki jo potrebuje.