Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

e-mail: pgd.polje@gmail.com
facebook: http://www.facebook.com/people/Pgd-Polje/100009907784612

Prostovoljno gasilsko društvo Polje so dne 27. decembra 1921 ustanovili vaščani Polja, Vesce in Sela, na ustanovnem občnem zboru v Polju. Društvo je takrat spadalo pod gasilsko Župo Kamnik. Je drugo najstarejše gasilsko društvo na območju občine Vodice. So eno od šestih društev, ki sestavljajo in se združujejo v Gasilsko zvezo Vodice. So društvo I. kategorije in pokrivajo naslednje vasi: Polje, Skaručna, Vojsko in Povodje. Leta 1921 je bilo ustanovnih članov 25, danes je v društvo včlanjenih kar 232 članov, od katerih mladina predstavlja kar 44 članov.

Kot zanimivost lahko povedo, da so eno redkih društev v Sloveniji, ki se lahko pohvali z dvema gasilskima domovoma v eni vasi. Star gasilski dom je bil postavljen na koncu vasi Polje in še danes pozdravlja obiskovalce, ki iz zahodne strani pridejo v njihovo vas. Njegov prvotni namen sicer ni več operativne narave, ampak društvu in njegovim članom služi kot zgodovinski opomnik ter je hkrati prostor, kjer se nahaja stara gasilska oprema.

Najpomembnejši mejniki v dolgoletnem delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Polje:
 • 1921: ustanovni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Polje, ki se je takrat imenovalo Prostovoljno gasilsko društvo Polje-Vesca
 • 1922: v Kamniku kupljena ročna črpalka z vso potrebno opremo in platnene delovne obleke
 • 16. september 1923: otvoritev gasilskega doma (»stari gasilski dom«)
 • 1924: nakup voza za prevoz brizgalne in moštva
 • 1926: člani vasi Selo zapustijo Prostovoljno gasilsko društvo Polje in se pridružijo novoustanovljenemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šinkov Turn
 • 1937: nakup ILO črpalke
 • 1948: nabava vprežnega voza za intervencije na gumi kolesa
 • 1961: razvitje novega prapora
 • 1967: sprejet sklep občnega zbora, da se v društvo lahko včlanijo člani iz Vojskega, Skaručne in Povodja
 • 1973: nakup novega gasilskega vozila IMV 1600 kombi, nekaj svečanih oblek in prepotrebne opreme
 • 1975: kupljena in prevzeta nova motorna brizgalna Rosenbauer 800 l
 • 1981: postavitev temeljnega kamna za nov gasilski dom
 • 1982: začetek gradnje novega gasilskega doma
 • 1987: svečana otvoritev novega gasilskega doma
 • 1988: prodaja vozila IMV 1600 kombi in nakup ter prevzem novega vozila TAM 80T50
 • 1990: s strani štaba Civilne zaščite Ljubljana – Šiška dodeljena traktorska cisterna CREINA s kapaciteto 3200 l vode
 • 1995: končana izgradnja plesne ploščadi in brunarice za domom
 • 1996: blagoslov novega gasilskega prapora
 • 1999: ureditev podstrešnega dela doma, kamor je 10. septembra 1999 Gasilska zveza Vodice preselila svoj sedež
 • 2006: pridobitev vozila TAM 125T10 od Prostovoljnega gasilskega društva Šinkov Turn
 • 15. oktober 2011: prevzem novega vozila GVV-1

Društvo ima na letni ravni sicer malo intervencij, vendar se vedno odzovejo, ko jih ljudje potrebujejo. Kljub maloštevilnim intervencijam vsekakor ne gre spregledati aktivnosti, ki se odvijajo skozi celo leto. Udeležujejo se različnih gasilskih tekmovanj na ravni Gasilske zveze Vodice, poznani so tudi po sodelovanju na tekmovanjih tudi izven meja občine Vodice. Največje tekmovalne uspehe zagotovo dosegajo starejše gasilke in gasilci.

Veliko časa gasilci namenijo izobraževanju. Operativne gasilce izobražujejo tako na ravni Gasilske zveze Vodice kot tudi Gasilske zveze Slovenije. Velik delež pozornosti jim vzame tudi vzgoja mladine. Temu področju posvečajo mentorice in mentorji veliko svojega prostega časa, zato se jim za nov rod ni treba bati. Poznani so tudi po pripravi vsakoletne velike gasilske veselice in klobasarske tombole.
 
Ne manjkamo na drugih prireditvah, najsi bodo gasilske parade, pogrebi, proslave ali kakšne druge družabe in družbenokoristne aktivnosti. Vsako leto se udeležijo tudi vseslovenske čistilne akcije. Ob koncu leta nikoli ne pozabijo na zveste vaščanke in vaščane, ki jih razveselijo s prednovoletnim obiskom in koledarjem ter jim zaželijo veselo in varno leto, ki prihaja. S simboličnim darilom vsakoletno obiščejo tudi bolne in starejše člane ter jim z dobrim namenom polepšajo decembrske dni.
 

Prostovoljno gasilsko društvo svoje aktivnosti potrjujejo tudi z operativnim delom, ki zajema skrb za dom in gasilsko opremo, hidrantno omrežje ter vozni park. Za boljšo pripravljenost operativnih gasilcev vsako leto pripravijo tudi več operativnih vaj.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Polje še danes delujejo v skladu z geslom, ki je dolgo časa krasil tudi pročelje starega gasilskega doma: Bližnjemu na pomoč!
Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Mnogoboj GZ Vodice

Datum: 7. septembra 2024

Tekmovanje za člane in članice GZ Vodice

Datum: 28. septembra 2024

GŠTD, Tacen

Gasilski avtorally

Datum: 19. oktobra 2024

Letni pregled gasilskih domov

Datum: 14. novembra 2024
 1. krog

Letni pregled gasilskih domov

Datum: 21. novembra 2024

2. krog

Slavnostna podelitev činov

Datum: 30. novembra 2024