Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

Uroš Talan

Kamnolom Povodje je ponovno gostil obnovitveni tečaj za gašenje notranjih požarov, ki se je odvijal 9. decembra 2023. Na sedaj že tradicionalnem prizorišču so se zbrali tečajniki iz različnih gasilskih enot. Skupno število udeležencev je znašalo 22 gasilcev, ki so prišli iz naslednjih PGD: Mengeš (6), Šinkov Turn (5), Vodice (4), Polje (3), Repnje-Dobruša (2) in Zapoge (2).

Cilji tečaja so bili jasno določeni in vključevali naslednje ključne vidike usposabljanja:

  • Pravilna tehnika izvedbe gašenja notranjih požarov: Tečajniki so se osredotočili na pravilno uporabo gasilne tehnike pri notranjih požarih. Ključen je bil tudi pravilen vstop v goreč prostor ter premik po prostoru.
  •  Pravilna komunikacija pri gašenju: Poudarek je bil na učinkoviti komunikaciji med gasilci in inštruktorjem, še posebej v zahtevnih razmerah, ki jih je povzročala visoka temperatura požara.
  •  Pravilna uporaba curkov: Tečajniki so se usposobili za učinkovito uporabo curkov v različnih scenarijih.
  •  Pravilna uporaba osebne zaščitne opreme (OZO)
  •  Pravilno delo z izolirnim dihalnim aparatom (IDA): Tečajniki so izpopolnjevali in s tem obnovili svoja znanja pri uporabi izolirnega dihalnega aparata v zadimljenih in vročih okoljih.
  •  Pravilna uporaba termovizijske kamere: Tečaj je vključeval praktično usposabljanje z uporabo termovizijskih kamer za hitro odkrivanje žarišč požarov ter določanju temperature v prostoru.

Usposabljanje je potekalo pod strokovnim vodstvom 6ih inštruktorjev, od tega 5 iz Polja in 1 iz Šinkovega Turna, ki so delili svoje bogate izkušnje in najboljše prakse. Skupaj so udeleženci pridobili dragocene veščine in znanje, ki bodo okrepila njihovo pripravljenost na učinkovito in varno posredovanje ob notranjih požarih v prihodnosti.

V začetku decembra se je v Gasilski zvezi Vodice zaključil izjemno uspešen tečaj za gasilca pripravnika, na katerega se je prijavilo sprva 56 tečajnic in tečajnikov iz vseh šestih prostovoljnih gasilskih društev v GZ Vodice ter iz PGD Mengeš. S ponosom sporočamo, da je tečaj uspešno zaključilo 50 udeležencev, ki so se izkazali na zaključnem testiranju 7. decembra 2023. Vsi bodo prejeli tudi čin Pripravnika.

Tečaja so se udeležili iz naslednjih PGD kot sledi: PGD Vodice 13x, PGD Repnje Dobruša 12x, PGD Zapoge 9x, PGD Šinkov Turn 5x, PGD Polje 6x, PGD Bukovica-Utik 3x, PGD Mengeš 2x. Omeniti velja raznolikost udeležencev, saj so se na tečaju izobraževale gasilke in gasilci različnih starosti, od 16-letnih mladenk in mladeničev do veterank in veteranov s pestro gasilsko kilometrino.

Tečaj, ki je potekal v treh vikendih od 11. novembra do 2. decembra 2023, je zahteval predanost udeležencev, saj so morali opraviti 34 pedagoških ur, od tega 5 ur prakse (100% udeležba) in 29 ur teorije (minimalno 60% udeležba). Posebna zahvala gre Občini Vodice, ki je omogočila uporabo kulturne dvorane v Vodicah za izvedbo predavanj zaradi obsežne skupine.

Posebno zahvalo si zaslužijo tudi predavateljice, predavatelji in inštruktorji, ki so zastonj opravili svoje delo na tečaju, s čimer so znatno znižali stroške tečaja. Njihova strokovnost in predanost so bili ključnega pomena za kvalitetno izvedbo tečaja ter uspešnost udeležencev na zaključnem testiranju.

Izpit, ki je potekal 7. decembra v prostorih PGD Vodice, je bil organiziran s sodelovanjem gasilskega društva, ki se zasluženo za pripravo prostora in angažma pri popravljanju testov. Hkrati bi radi izpostavili pripravljenost članov komisije za usposabljanje GZ Vodice, ki so se odzvali in s svojo predanostjo pomagali pri izpitu ter organizaciji celotnega tečaja.

Veseli nas dejstvo, da se je tečaja udeležilo veliko mladih, kar kaže na zanimanje in predanost gasilstvu med mlajšo generacijo. To je prvi v nizu temeljnih tečajev, saj načrtujemo izvedbo tečaja za operativnega gasilca v prvem polletju leta 2024. Ponosni smo na dosežke vseh udeležencev ter upamo, da se bo ta pozitivna trend nadaljeval v prihodnosti. Gasilstvo je skupna pot, ki jo soustvarjamo vsi, in uspeh tečaja za gasilca pripravnika je le en korak naprej v gradnji trdne gasilske skupnosti.

Včeraj, 29. novembra, je v PGD Vodice potekalo prvo usposabljanje za vzdrževanje motornih žag (MŽ OBN), ki ga je organizirala Komisija za usposabljanje GZ Vodice. Dogodek, ki se je odvil med 18. in 21. uro, je prinesel ne le dragocene izkušnje in nova znanja, temveč tudi pomembne korake k enotni opremljenosti gasilskih društev.

Glavni inštruktor usposabljanja je bil poveljnik PGD Vodice, David Bider, ki sta mu pomagala Klemen Merčun in Klemen Aljaž. Tečaja so se udeležili gasilci iz vseh šestih društev, kar je dodatno poudarilo zavzetost gasilskih enot za dvig standarda uporabe motornih žag.

Udeležba gasilcev po društvih je bila več kot spodbudna:
– PGD Vodice: 4 udeleženci
– PGD Polje: 3 udeleženci
– PGD Šinkov Turn: 3 udeleženci
– PGD Bukovica-Utik: 2 udeleženca
– PGD Repnje Dobruša: 3 udeleženci
– PGD Zapoge: 1 udeleženec

Skupaj se je usposabljanja udeležilo 16 gasilcev. Poleg pridobljenega znanja je GZ Vodice vsakemu društvu podarila komplet za vzdrževanje motornih žag, kar prispeva k enotnosti in visokokvalitetni opremi vseh društev.

Namen tečaja je bil poučiti udeležence, kako pravilno vzdrževati motorne žage in jih pravilno nabrusiti. Hkrati pa je bil cilj dvigniti nivo uporabe MŽ na višjo raven. Inštruktorji so se osredotočili na prenos osnovnih in specializiranih znanj s področja vzdrževanja in uporabe motornih žag.

Po končanem usposabljanju so se gasilci sprostili ob okrepčilu in vodiški presti, kjer so poglobili medsebojne vezi ter delili izkušnje.

V prihodnjem letu bo Komisija za usposabljanje pripravila nadaljnje tečaje, kjer bodo udeleženci že bolj konkretno rokovali z motorno žago. Planirajo tudi usposabljanje, kjer se bo prikazalo žaganje napetih vej, da se udeleženci naučijo obvladovati vse nevarnosti, povezane z uporabo motornih žag.

Velja omeniti, da Komisija za usposabljanje GZ Vodice ostaja zavezana začrtanemu planu za leto 2023. Kljub veselju ob prihodu decembra nas čakajo še trije zanimivi dogodki:
– 7. decembra zaključek tečaja za gasilca pripravnika z izpitom,
– 9. decembra obnovitveni tečaj za gašenje notranjih požarov in
– 13. decembra obnovitveni tečaj za bolničarje.

V Komisiji za usposabljanje GZ Vodice se veselijo nadaljnjega sodelovanja z gasilskimi društvi ter izvajanja uspešnih in koristnih usposabljanj za gasilce.

V skladu s planom, ki smo ga določili na 1. seji Komisije za usposabljanje GZ Vodice, ki smo jo imeli 20.9.2023, smo v soboto, 4.11. nadaljevali s planiranimi aktivnostmi za 2023. Tokrat smo izvedli že 5. zaporedni Tehnični dan GZ Vodice (ki služi kot TRE usposabljanje za naše operativke in operativce).

Ob 7:45 smo se na uvodnem zboru pred PGD Repnje-Dobruša razdelil v dve skupini in začeli z usposabljanjem, ki je trajalo do cca 13:30. Pri usposabljanju so nam pomagali izkušeni inštruktorji iz GZ Ljubljana (Anže, Nejc in Gregor). Na usposabljanju so sodelovali tečajniki iz PGD Vodice (7x), Polje (6x), Šinkov Turn (5x), PGD Bukovica-Utik (1x).  Po malici smo se zamenjali in situacijo na točkah z drugo skupino ponovili.

Za naše operativne člane smo ta dan pripravili dve točki:

  1. DVIŽNA TEHNIKA: Šlo je za sanacija ruševine, kjer je bil ukleščen ponesrečenec. Na ponesrečenca se je podrlo več betonskih blokov. Potrebno je bilo pripraviti les, ki smo ga pridobili iz odpadnega materiala na deponiji za podlaganje. Prav tako je bilo potrebno pripraviti dvižne blazine, ki jih imajo v PGD Vodice. Ponesrečenec je bil ukleščen. Na njegove noge je padel betonski tram, na tram pa več betonskih plat. Potrebno je bilo uporabiti tako koritasta kot zajemalna nosila pri iznosu ponesrečenca. Z dvižnim sistemom smo morali pripraviti ustrezno odprtino. Z lesom pa betonske plohe tako stabilizirati, da so omogočali nadaljnje posredovanje pod njimi. Cilj je bil se prebiti do ponesrečenca in ga potegniti na varno. Ter ga predati v oskrbo NMP. Na tej točki smo se seznanili tudi s pravilnim označevanjem ruševin (t.i. metoda INSARAG).
  2. PROMETNA NESREČA: Tu smo obnovili vse postopke vezane ne na prometno nesrečo. Torej ustrezen ogled, ustrezna taktična odločitev vodje, kako sanirati nesrečo, pripraviti naletno zaščito delovišča, zavarovati delovišče, požarno varovanje vozila, izklop akumulatorja, izvedba primarne in sekundarne stabilizacije vozila, pristop in oskrba ponesrečenca. Ves čas je bil fokus na ponesrečencu. Del ekipe se je ukvarjal z njim, del z tehničnim posegom, kako pripraviti ustrezno odprtino, da iznesimo poškodovanega voznika. Ponovili smo hitri iznos (Rautkov prijem), preleteli vso opremo, ki jo potrebujemo za ustrezno delo. Prav tako smo prvič preizkusili nove opornike za sekundarno stabilizacijo vozila, ki jih posedujejo v PGD Vodice in jih je kupila GZ Vodice. Opravka smo imeli z dvema scenarijema. Eno vozilo se je zaletelo v zid in ostalo na kolesih, drugo pa je bilo prevrnjeno na bok. Vsak scenarij je po svoje predstavljal nove izzive, ki sta si jih sproti dodajala inštruktorja. Vsakič smo morali pravilno rešiti ponesrečenca iz vozila. Poudarek je bil na pravilni tehniki reševanja, vodenju, in pravilni uporabi osebne zaščitne opreme ter varnosti gasilk in gasilcev.

Opažamo, da se je veliko znanja med našimi člani že nabralo. Nekaj pa je še potrebno pridobiti in ga redno utrjevati. Izvedba tečajev brez pomoči različnih deležnikov praviloma ni možna, zato bi se za pomoč pri tehničnem dnevu radi zahvalili naslednjim akterjem:
– Jaku Ovijaču, iz Polja, ki nam je odstopil njegovo deponijo za čas usposabljanja in nam s HIABom pomagal pri pripravi in pospravilu delovišča.
– Antonu Jermanu, iz Repenj, ki nam je zjutraj pomagal z viličarjem in ustrezno pripravil delovišče pred GD PGD Repnje-Dobruša.
– PGD Repnje-Dobruša za dovoljenje, da smo lahko uporabljali njihove prostore (GD z okolico).

Vsako leto imamo namen izvesti dve taki usposabljanji in spekter scenarijev samo še okrepiti in dopolniti. Naslednje usposabljanje sledi pomladi 2024. Sedaj pa bo fokus Komisije za usposabljanje GZ Vodice na tečaju za pripravnika, ki ga začnemo 11.11.2023.

Dne, 20.10.2023, v večernem terminu – po 18. uri, smo pripravili jesensko vajo Gasilske zveze Vodice.
Tokrat v sodelovanju z Občino Vodice, ki je odstopila prostore, na naslovu Kopitarjevega trga 1. Vaja, ki je predvidevala požar v kulturni dvorani, je bila mišljena tako, da del evakuacije ni bil izveden. Tako da smo imeli gasilci nalogo reševanje in gašenja. Objekt smo razdelili na dva sektorja, vzhodni in zahodni. V vsakem sektorju smo predvideli 3 enote. Vzpostavljen je bil tudi sektor notranjih napadov. Ter podsektor prve pomoči, ki je bil podrejen vodji intervencije.
Prvi prihod so izvedli člani PGD Vodice in PGD Zapoge, ki so na začetku prvi posredovali na intervenciji. Sledil je prihod poveljnika GZ Vodice, ki je prevzel vodenje. Ta si je za lažje delo vzpostavil manjši štab. Sledilo je proženje še preostalih štirih enot iz GZ Vodice. Novost, je bila postavitev vodje sektorja notranjih napadov, ki se ni pokazalo kot najbolj praktična v takšni obliki, kot smo jo izvedli na vaji. Naloga operativnega vodstva GZ Vodice je, da bolje zastavi in opredeli, kako naj bi deloval notranji sektor za bodoče podobne intervencije.
Veliko dela smo imeli z iznosom 12ih ponesrečencev. Predvsem v oči bode preveliko zapravljenega časa za to nalogo. Tu opažamo veliko pomanjkljivosti znanja notranjih napadalcev. Težava pa je bila tudi z razumevanjem razdelitve sektorjev in nalog v sektorju.
Vsekakor je kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Zato si želimo čim več tako obsežnih vaj. Pozitivni del je bil, da se je vaje udeležilo veliko gasilk in gasilcev, skupaj 70, udeleženih je bilo še 12 statistov in trije ocenjevalci. Kot rezerva za pokrivanje operativnega območja v času vaje pa je bila prožena tudi enota iz PGD Moste Komenda. Kratko analizo za gasilce smo opravili že pred kulturnim domom. Daljšo, bolj poglobljeno, pa z vodji na pogostitvi v PGD Vodice.
Možnosti za izboljšave je še veliko.
Se vidimo na novi vaji, ki sledi spomladi.

V sklopu planiranih usposabljanj za 2. polovico leta 2023, je sledilo prvo usposabljanje to jesen, in sicer operativne ure za članice. 17.10., v torek, v večernem času smo v GZ Vodice pripravili že 8. ponovitev operativnih ur za članice GZ Vodice. Usposabljanje se je udeležilo 15 članic (6x PGD Vodice, 4x PGD Bukovica-Utik, 4x PGD Polje, 1x PGD Šinkov Turn). Trajanje. od 17:30 do 20:00. Na začetku so inštruktorji razdelili članice v dve skupini. Za članice smo na ta sicer mrzel večer pripravili dve točki.

1. točka: spoznavanje specifik posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo
Inštruktorja: Roman Baliž, Tilen Podgoršek
Tu so se članice seznanile z osnovnimi protokoli, s katerimi se srečujemo ob nesrečah z nevarno snovjo. Spoznale so PIRS, stopnje zaščite, sredstva (priročna in specialna), ki jih lahko uporabljamo, za sanacijo razlitja ali razsutja NS, zaščitna sredstva za gasilce pri nesreči z NS, ter spoznale APP NEVSNOV, ki nam je gasilcem v pomoč, ko pride do nesreče z NS. Spoznale so se s pojmom UN in Kemlerjevega števila. Pri tej točki so morale članice sanirati razlitje nevarne snovi (UN 1202 – nafta). Opremile so se z zaščitnim protikapljevinskim kombinezonom, ter posredovale pri razlitju naftnega derivata. Točka je večji del bila sicer teoretično spoznavanje s tematiko, del pa je bil namenjen tudi praktičnemu delu. Zelo dobro in skrbno pripravljena točka.

2. točka. osnove dela na višini, vrvna tehnika
To točko so prevzeli inštruktorji iz Enote za delo na višini GZ Vodice: Dejan Dežman, Neža Jan Stupica, Jean Luca Vrhovec in Matej Čuk. Na tej točki so prikazali osnovne vozle, navezavo orodja, predstavili opremo Enote za delo na višini, prikazali pravilno uporaba varnostne vrvne zavore I’D in ostalih kosov opreme, ki jih uporablja enota. Članice so se opremile z I’D in se preizkusile v uporabi le tega.

Po zaključnem postroju, kjer sta udeleženke nagovorila tudi predsednica GZ Vodice, Erika Potrč Hribar in predsednik KU GZV, Uroš Talan in se jim zahvalila za udeležbo, je sledilo druženje članic v PGD Polje, kjer so tokratne vaje tudi potekale.

Za obe točki so članice, povečini neoperativke, pokazale velik interes in aktivno sodelovale pri delu. Kar je zelo pohvalno. Obisk je bil dober, želimo si čim več tovrstnih usposabljanj. Komisija za usposabljanje in Komisija za članice GZ Vodice bo z veseljem pripravila nove vaje z novimi scenariji tudi naslednje leto. Vabljene vse članice že na 9. ponovitev vaj spomladi 2024.