Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ I.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava
Arhivi

Člani poveljstva GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Poveljnik Jože Pavlič VGČ I.st.
Namestnik poveljnika Tone Šušteršič GČ II.st.
Podpoveljnik I.
(poveljnik PGD Vodice)
Damijan Jagodic GČ II.st.
Podpoveljnik II.
(poveljnik PGD Polje)
Uroš Talan GČ I.st.
Pomočnik za gasilsko tehniko
(poveljnik PGD Repnje-Dobruša)
Roman Baliž VGČ
Pomočnik za tekmovanja Alojzij Kosec VGČ II.st.
Član poveljstva
(poveljnik PGD Zapoge)
Simon Rus G
Pomočnik za IDA Miha Mušič
Pomočnik za nevarne snovi
(poveljnik PGD Bukovica-Utik)
Emil Semenič NGČ I.st.
Pomočnik za prvo pomoč
(poveljnik PGD Šinkov Turn)
Klemen Dolenc

Znotraj poveljstva je ustanovljena ena komisija, ki samostojno deluje. To je komisija za izobraževanje, njeni člani pa so:

Predsednik Uroš Talan PGD Polje
Članica Natalija Rus PGD Zapoge
Članica Manca Zmrzlikar PGD Šinkov Turn
Član Roman Baliž PGD Repnje-Dobruša
Član Primož Erce PGD Vodice
Član Klemen Merčun PGD Bukovica-Utik
Dogodki

Datumi dogodkov se lahko spreminjajo glede na vladne ukrepe za zajezovanje širjenja virusa Covid-19.

Zbor mladih

Datum: 27. januarja 2022

Seja UO

Datum: 15. februarja 2022

Ob 19.30 v PGD Polje

Kviz za mladino GZ Vodice

Datum: 5. marca 2022

Seja UO

Datum: 8. marca 2022

Ob 19.30 v PGD Polje

Letna skupščina GZ Vodice

Datum: 18. marca 2022

Seja UO

Datum: 12. aprila 2022

Ob 19.30 v PGD Polje