Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava
Arhivi

Člani poveljstva GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Poveljnik Jože Pavlič VGČ II.st.
Namestnik poveljnika Tone Šušteršič GČ II.st.
Podpoveljnik I.
(poveljnik PGD Vodice)
Damijan Jagodic GČ II.st.
Podpoveljnik II.
(poveljnik PGD Polje)
Uroš Talan GČ I.st.
Pomočnik za gasilsko tehniko
(poveljnik PGD Repnje-Dobruša)
Roman Baliž VGČ
Pomočnik za tekmovanja Alojzij Kosec VGČ II.st.
Član poveljstva
(poveljnik PGD Zapoge)
Simon Rus G
Pomočnik za IDA Miha Mušič GČ I.st.
Pomočnik za nevarne snovi
(poveljnik PGD Bukovica-Utik)
Emil Semenič NGČ II.st.
Pomočnik za prvo pomoč
(poveljnik PGD Šinkov Turn)
Klemen Dolenc GČ I.st.

Znotraj poveljstva je ustanovljena ena komisija, ki samostojno deluje. To je komisija za izobraževanje, njeni člani pa so:

Predsednik Uroš Talan PGD Polje
Članica Natalija Rus PGD Zapoge
Članica Manca Zmrzlikar PGD Šinkov Turn
Član Roman Baliž PGD Repnje-Dobruša
Član Primož Erce PGD Vodice
Član Klemen Merčun PGD Bukovica-Utik
Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Skupščina

Datum: 31. marca 2023

Letna skupščina Gasilske zveze Vodice

Štabna vaja

Datum: 13. aprila 2023

V PGD Polje + EPV GZ Ljubljana

Florjanova maša “V dolini”

Datum: 4. maja 2023

Cerkev sv. Marjete v Vodicah

Florjanova maša na Šmarni gori

Datum: 7. maja 2023

Cerkev Rožnovenske Matere Božje

Orientacija GZ Vodice

Datum: 13. maja 2023

Orientacija gasilske mladine na področju PGD Vodice

Tekmovanje mladine GZ Vodice

Datum: 10. junija 2023

GŠTD – mladina