Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

e-mail: pgdvodice@gmail.com
www: http://pgdvodice.org/
facebook: https://www.facebook.com/pgd.vodice

Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je bilo ustanovljeno dne 1. marca 1903. Pobudnik za ustanovitev in prvi načenik društva je bil takratni nadučitelj v Vodicah Julij Slapšak. Ob ustanovitvi je imelo društvo 28 članov, do prevzema prve brizgalnice tvrdke R.A. Smekal iz Zagreba, ki je bilo dne 12. julija 1903 pa že 33 mož. Prva leta so bili večinoma odrasli vaščani, ki so želeli skupaj pomagati bližnjemu v nesreči. Ustanovitelj Julij Slapšak je leta 1903 takole zapisal: “Posamezen človek, če je tudi močan kot Samson ne opravi veliko, kadar se pokaže rdeči petelin na krovu zbeganih stanovalcev.” Zato smo se združili v jato, ki je naše gasilno društvo. In tako je naša jata v vseh teh letih zagotovo štela blizu 500 članov. V prvih letih večinoma samo odraslih članov operativcev. Potem so se pridružile tudi članice, operativci so z leti postali veterani, po 50 letih od ustanovitve pa se je začelo delati tudi z mladino. Danes se večina članov vključi v društvo kot pionirji in mladinci, ki začnejo svoje delo v tekmovalnih desetinah. Društvo trenutno šteje 213 članov od tega 83 pionirjev in mladincev, kar predstavlja ugodno razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami in daje upanje, da bo društvo uspešno delovalo tudi v prihodnje.

Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je član gasilske zveze Vodice. Je osrednje gasilsko društvo v občini Vodice in je razvrščeno v III. kategorijo. Osnovno poslanstvo društva je pomagati sočloveku v stiski, naj bo to v boju z ognjem, poplavo ali katero drugo obliko nesreče. Prav tako se vsa leta trudijo, da so člani društva strokovno usposobljeni in ustrezno opremljeni ter vsak trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč. Poleg tega se vsako leto udeležujejo gasilsko-športnih tekmovanj tako z najmlajšimi člani, mladino, operativnimi člani in zadnja leta tudi z veterani. Na družabnem področju v predpustnem času organizirajo gasilsko klobasarsko tombolo, poleti pa gasilsko veselico. Rado sodelujejo tudi pri organizaciji ostalih prireditev v občini in Gasilski zvezi Vodice.