Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ I.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava
Arhivi

e-mail: pgd.bukovica.utik@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com//pgdbukovica.utik/

Začetki delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica – Utik segajo v leto 1903, takrat še pod okriljem skupnega društva okoliških vasi v Vodicah. Leta 1940, ko je bil ustanovni občni zbor, so vaščani Bukovice in Utika ustanovili svoje društvo.

V prvih letih delovanja so gasilci razpolagali s skromno gasilsko tehniko, zato se je pri gašenju izkazala predvsem lastna iznajdljivost. Z razvojem opreme se je večala tudi učinkovitost gasilcev pri posredovanju na intervencijah. Danes so intervencije vse bolj zahtevne, zato klasično gašenje pogosto ni več primerno, čeprav je voda še vedno najbolj razširjeno in uporabno gasilno sredstvo. Pri požarih v današnjem času nastaja precej stranskih produktov gorenja, kot so dim, strupeni hlapi, kisline, jedke snovi in drugo. Pogosto smo gasilci izpostavljeni vsem tem nevarnostim, zato je za učinkovito in varno delo gasilcev pri izvajanju nalog potrebna dobra zaščitna in reševalna oprema ter gasilsko znanje. Opremo gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica – Utik postopoma kupujejo, medtem ko znanje pridobivajo na tečajih, vajah, seminarjih in usposabljanjih, saj so poleg gašenja potrebna znanja tudi različnih tehničnih reševanj ter reševanj ob naravnih nesrečah.

Posebna dolžnost Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica – Utik je, da o nevarnostih poučijo tudi najmlajše, zato poglavitno skrb namenjajo mladini, s katero se zagotavlja obstoj in delovanje društva tudi vnaprej. Ob novem letu velja tradicija, da mladina Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica – Utik obišče starejše člane društva in jih razveseli z drobno pozornostjo. Po stari gasilski tradiciji pa člani v prednovoletnem času obiščejo vse vaščane in jih obdarijo z gasilskim koledarjem. Ob tem se zbere kar nekaj prostovoljnih prispevkov, s katerimi je delovanje društva lažje.

Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica – Utik deluje v skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o gasilstvu ter je vključeno v Gasilsko zvezo Vodice. Društvo je zelo aktivno na področju gasilskih tekmovanj, saj vsako leto sodeluje na tekmovanjih s pionirsko, mladinsko, člansko in veteransko desetino. Veseli so dobrih uvrstitev in ponosni na svoje člane.
Dogodki

Datumi dogodkov se lahko spreminjajo glede na vladne ukrepe za zajezovanje širjenja virusa Covid-19.

Tečaj za gasilca pripravnika

Datum: 6. novembra 2021

08.00 Uvod
08.50 Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
10.30 Osebnost gasilca
13.40 Razvrščanje

V predavalnici PGD Vodice.

Tečaj za gasilca pripravnika

Datum: 13. novembra 2021

08.00 Organizacija gasilstva in pravne osnove
12.50 Vozila in oprema

V predavalnici PGD Vodice

Letni pregled domov

Datum: 18. novembra 2021

1. krog

Tečaj za gasilca pripravnika

Datum: 20. novembra 2021

08.00 Informatika
10.30 Požarna preventiva
13.40 Požarna preventiva – vaje

V predavalnici PGD Vodice

Letni pregled domov

Datum: 25. novembra 2021

2. krog

Tečaj za gasilca pripravnika

Datum: 27. novembra 2021

08.00 Prva pomoč
14.30 Prva pomoč – vaje
16.55 Zaključek

V predavalnici PGD Vodice