Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

Dne, 20.10.2023, v večernem terminu – po 18. uri, smo pripravili jesensko vajo Gasilske zveze Vodice.
Tokrat v sodelovanju z Občino Vodice, ki je odstopila prostore, na naslovu Kopitarjevega trga 1. Vaja, ki je predvidevala požar v kulturni dvorani, je bila mišljena tako, da del evakuacije ni bil izveden. Tako da smo imeli gasilci nalogo reševanje in gašenja. Objekt smo razdelili na dva sektorja, vzhodni in zahodni. V vsakem sektorju smo predvideli 3 enote. Vzpostavljen je bil tudi sektor notranjih napadov. Ter podsektor prve pomoči, ki je bil podrejen vodji intervencije.
Prvi prihod so izvedli člani PGD Vodice in PGD Zapoge, ki so na začetku prvi posredovali na intervenciji. Sledil je prihod poveljnika GZ Vodice, ki je prevzel vodenje. Ta si je za lažje delo vzpostavil manjši štab. Sledilo je proženje še preostalih štirih enot iz GZ Vodice. Novost, je bila postavitev vodje sektorja notranjih napadov, ki se ni pokazalo kot najbolj praktična v takšni obliki, kot smo jo izvedli na vaji. Naloga operativnega vodstva GZ Vodice je, da bolje zastavi in opredeli, kako naj bi deloval notranji sektor za bodoče podobne intervencije.
Veliko dela smo imeli z iznosom 12ih ponesrečencev. Predvsem v oči bode preveliko zapravljenega časa za to nalogo. Tu opažamo veliko pomanjkljivosti znanja notranjih napadalcev. Težava pa je bila tudi z razumevanjem razdelitve sektorjev in nalog v sektorju.
Vsekakor je kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Zato si želimo čim več tako obsežnih vaj. Pozitivni del je bil, da se je vaje udeležilo veliko gasilk in gasilcev, skupaj 70, udeleženih je bilo še 12 statistov in trije ocenjevalci. Kot rezerva za pokrivanje operativnega območja v času vaje pa je bila prožena tudi enota iz PGD Moste Komenda. Kratko analizo za gasilce smo opravili že pred kulturnim domom. Daljšo, bolj poglobljeno, pa z vodji na pogostitvi v PGD Vodice.
Možnosti za izboljšave je še veliko.
Se vidimo na novi vaji, ki sledi spomladi.

V sklopu planiranih usposabljanj za 2. polovico leta 2023, je sledilo prvo usposabljanje to jesen, in sicer operativne ure za članice. 17.10., v torek, v večernem času smo v GZ Vodice pripravili že 8. ponovitev operativnih ur za članice GZ Vodice. Usposabljanje se je udeležilo 15 članic (6x PGD Vodice, 4x PGD Bukovica-Utik, 4x PGD Polje, 1x PGD Šinkov Turn). Trajanje. od 17:30 do 20:00. Na začetku so inštruktorji razdelili članice v dve skupini. Za članice smo na ta sicer mrzel večer pripravili dve točki.

1. točka: spoznavanje specifik posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo
Inštruktorja: Roman Baliž, Tilen Podgoršek
Tu so se članice seznanile z osnovnimi protokoli, s katerimi se srečujemo ob nesrečah z nevarno snovjo. Spoznale so PIRS, stopnje zaščite, sredstva (priročna in specialna), ki jih lahko uporabljamo, za sanacijo razlitja ali razsutja NS, zaščitna sredstva za gasilce pri nesreči z NS, ter spoznale APP NEVSNOV, ki nam je gasilcem v pomoč, ko pride do nesreče z NS. Spoznale so se s pojmom UN in Kemlerjevega števila. Pri tej točki so morale članice sanirati razlitje nevarne snovi (UN 1202 – nafta). Opremile so se z zaščitnim protikapljevinskim kombinezonom, ter posredovale pri razlitju naftnega derivata. Točka je večji del bila sicer teoretično spoznavanje s tematiko, del pa je bil namenjen tudi praktičnemu delu. Zelo dobro in skrbno pripravljena točka.

2. točka. osnove dela na višini, vrvna tehnika
To točko so prevzeli inštruktorji iz Enote za delo na višini GZ Vodice: Dejan Dežman, Neža Jan Stupica, Jean Luca Vrhovec in Matej Čuk. Na tej točki so prikazali osnovne vozle, navezavo orodja, predstavili opremo Enote za delo na višini, prikazali pravilno uporaba varnostne vrvne zavore I’D in ostalih kosov opreme, ki jih uporablja enota. Članice so se opremile z I’D in se preizkusile v uporabi le tega.

Po zaključnem postroju, kjer sta udeleženke nagovorila tudi predsednica GZ Vodice, Erika Potrč Hribar in predsednik KU GZV, Uroš Talan in se jim zahvalila za udeležbo, je sledilo druženje članic v PGD Polje, kjer so tokratne vaje tudi potekale.

Za obe točki so članice, povečini neoperativke, pokazale velik interes in aktivno sodelovale pri delu. Kar je zelo pohvalno. Obisk je bil dober, želimo si čim več tovrstnih usposabljanj. Komisija za usposabljanje in Komisija za članice GZ Vodice bo z veseljem pripravila nove vaje z novimi scenariji tudi naslednje leto. Vabljene vse članice že na 9. ponovitev vaj spomladi 2024.

Tudi iz naše gasilske zveze, smo se udeležili parade ob zaključku 18. Kongresa GZ Slovenije. Kongres in z njim obvezna parada je to leto potekala v Žalcu. Kongresnih aktivnosti se je že dan prej in v soboto dopoldan udeležila naša predsednica Erika Potrč Hribar, ki je sodelovala na Kongresu oba dni. Tudi na volitvah za funkcionarja in organe Gasilske zveze Slovenije, ki je dalo novo vodstvo. Stari in novi predsednik GZS je Janko Cerkvenik, novi poveljnik GZS pa je Zvonko Glažar, katerega predstavitev smo lahko osebno poslušali tudi pri nas. In sicer 26.9., ko sta nas s kandidatom za namestnika poveljnika GZS obiskala in se predstavila. GZ Vodice je v okviru svojih organov dala podporo obema novima funkcionarjema. Z GZS si obetamo dobro sodelovanje še naprej.

Kot najbolj slovesen dogodek in zaključek 18. Kongresa GZS je predstavljala seveda parada skozi mesto Žalec, zaključila se je na osrednjem stadionu v Žalcu.
Parada, kjer je sodelovalo preko 5300 gasilk in gasilcev, je bil lep zaključek dogodka. Lahko rečemo, da je bilo kar vroče za ta čas. Vseeno pa smo s svojo prisotnostjo prispevali tudi gasilke in gasilci iz naše matične gasilske zveze. Sodelovali smo v ešalonu Regije Ljubljana I. Sodelovali smo z dvanajstimi članicami in člani (PGD Vodice – 4x, PGD Polje – 4x, PGD Šinkov Turn – 2x, PGD Zapoge – 2x) od tega sta bila dva praporščaka (PGD Vodice in PGD Zapoge).
Iz Občine Vodice smo se se z GVMji odpravili nekaj čez 12. uro, po koncu parade smo se ustavili v Domžalah, kjer smo se nekoliko okrepčali in se dobrih vtisov vrnili v večernem času (ob cca 21h). Želeli bi si udeležbe iz vseh PGD in v večjem številu na naslednjem kongresu, ki bo zaključil ta mandat leta 2028. Gre za dogodek, ki bi se ga moral udeležiti vsak gasilec vsaj enkrat v življenju.

30.09.2023 je na območju PGD Zbilje, na Zbiljski dobrav, potekalo tekmovanje v GŠTD GZ Vodice in GZ Medvode.

Iz GZ Vodice se je tekmovanja udeležilo 15 ekip, kot najpomembnejše pa je dejstvo, da tokrat iz vseh 6ih PGD. Iz domače GZ Medvode, pa se je tekmovanja na sončen in razmeroma topel dan, udeležilo 16 ekip.

Naše enote so tekmovale v vseh kategorijah, še več, vse kategorije so imele vsaj 3 enote v konkurenci. Za drugo leto, ko bo tekmovanje GZ Vodice potekalo v organizaciji naše zveze in bo tekmovanje služilo kot vstopnica za Regijsko tekmovanje, si želimo v vseh štirih kategorijah čim več enot. Drugo leto se namreč začne nov dvoletni cikel tekmovanj, ki bo kronan z državnim tekmovanjem leta 2025. Tokrat, za razliko od zadnjega cikla, so na sporedu spet tekmovanja v CTIF vajah (torej suhih vajah z MB).

Generalka za to, je bilo tudi letošnje tekmovanje na ravni gasilske zveze. Tekmovanje se je z zaključkom ob Zbiljskem jezeru zaključilo v poznih popoldanskih urah, v prijetnem vzdušju. Vseeno pa bi lahko rekli, da se pozna tekmovalni premor zadnjih let zaradi več različnih razlogov. Nekaj na račun epidemije, nekaj na račun tekmovanj v mokri vaji za memorial Matevža Haceta, saj so bili rezultati zaradi velikega števila kazenskih točk nekoliko skromnejši. Vseeno pa se nakazuje dobro delo v nekaterih enotah, ki so stalnica in nastopajo z več enotami in pogumni začetki določenih ekip, ki so se ponovno obudile po dolgih letih ter na novo formirale. Zato verjamemo, da bodo vlaganja v trening drugo leto obrodila sadove.

Glede na priložene rezultate bi lahko rekli, da je zmagovalec dneva PGD Šinkov Turn, saj so enote iz PGD Šinkov Turn zmagala v 3eh kategorijah. Vendar v skupnem seštevku vseh tekmovanj, (tudi spomladanskega tekmovanja za mladino in poletnega za starejše gasilke in gasilce, ter tokratnega za članice in člane), je društvo z največ točkami in posledično z osvojenim prehodnim pokalom GZ Vodice, PGD Polje. Rezultate o skupnem seštevku ekip in v posameznih kategorijah si lahko ogledate v prilogi.

Tokrat že drugo leto zapored, smo v GZ Vodice za naše operativne gasilke in gasilce, ki so v 2023 opravili temeljne tečaje pripravili slavnostno podelitev činov.

Ta je to leto potekala 9. 9. 2023, z začetkom ob 17h, v Kulturnem domu v Vodicah. Dogodek je bil umeščen kot eden od številnih v okviru praznovanja občinskega praznika občine Vodice.

Ešalon gasilk in gasilcev, ki so slavnostno prikorakali na prireditveni oder je vodil tov. Robert Fojs, član Poveljstva GZ Vodice, poveljnik PGD Polje. Prireditev je povezovala članica PGD Zapoge, tov. Natalija Rus.

Sedem prejemnikov napredovanj v činu se je v soboto udeležilo podelitve. Na dogodku, ki je trajal dobre pol ure, smo slišali spodbudne govore g. župana Občine Vodice – Aca Franca Šuštarja, predstavnika Poveljstva GZ Škofljice, tov. Bojana Nereda in predsednice GZ Vodice, tov. Erike Potrč Hribar.

To leto smo podelili čine novim Višjim gasilkam in gasilcem in novim Nižjim gasilskim častnicam in častnikom.

Tečaj za višjega gasilca, ki smo ga organizirali v GZ Vodice, se je začel že leta 2022, natančneje 14. decembra. Takrat se je iz treh gasilskih zvez prvih predavanj udeležilo 18 tečajnic in tečajnikov. Do zaključnega izpita, ki se je odvil 1. aprila 2023 pa je prikrmarilo 15 gasilk in gasilcev. 1 iz GZ Mengeš, 8 iz GZ Škofljica in 6 iz GZ Vodice. Ta dan so opravili praktični in teoretični del izpita pred komisijo GZ Slovenije. Tri mesece in pol intenzivnega dela in priprav se je obrestovalo. Vsak od njih je moral opraviti 92 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Vsi so to soboto danes slavnostno prejeli čin višjega gasilca.

Še nekoliko težjo nalogo pa so imeli pred seboj štirje novi nižji gasilski častniki iz GZ Vodice, ki so prav tako začeli svojo usposabljanje že v letu 2022. In sicer tokrat v GZ Mengeš, ko so se 17. novembra udeležili sprejemnega testiranje in z uspešno opravljenim testiranjem se je pot usposabljanja začela. Nadvse uspešno se je ta pot končala z zaključnim izpitom v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja na Igu, za nekatere 6. maja, za druge 13. maja 2023. Skupaj se je tečaja za NGČ udeležilo kar 27 tečajnic in tečajnikov iz petih različnih gasilskih zvez (GZ Mengeš, GZ Kamnik, GZ Domžale, GZ Lukovica in GZ Vodice). Vsi so morali za uspešno opravljanje tečaja opraviti 113 pedagoških ur. Vsi štirje naši, tečajnica in trije tečajniki, so uspešno opravili tečaj in pokazali visok nivo znanja.

Čin Višji gasilec so tako prejeli:

IME PRIIMEK PGD GZ
Urban Marinšek Lavrica Škofljica
Miha Škof Lavrica Škofljica
Peter Zupan Lavrica Škofljica
Amadeja Marinšek Pijava Gorica Škofljica
Nika Pirc Pijava Gorica Škofljica
Rok Brglez Škofljica Škofljica
Gašper Vešligaj Škofljica Škofljica
Marko Zupančič Škofljica Škofljica
Žiga Kobold Topole Mengeš
Matej Čuk Šinkov Turn Vodice
Špela Zmrzlikar Šinkov Turn Vodice
Jean Luca Vrhovec Vodice Vodice
Nejc Laharnar Polje Vodice
Tilen Podgoršek Polje Vodice
Andrej Kokalj Šinkov Turn Vodice

Čin Nižji gasilski častnik so, iz GZ Vodice, prejeli:

IME PRIIMEK PGD GZ
Branka Vode Polje Vodice
Gašper Klun Repnje – Dobruša Vodice
Jurij Šuštar Polje Vodice
Simon Kralj Repnje – Dobruša Vodice

Vsak od prisotnih tečajnikov iz rok župana in Predsednice GZ Vodice prejel listino o napredovanju v čin in čin (epoleto).

Po koncu prireditve je z vsemi udeleženci sledilo še prijetno druženje. In ob predvajanju slik iz tečaja smo obujali prijetne spomine.

Komisija za usposabljanje GZ Vodice, kot glavni organizator dogodka, čestita vsem prejemnikom in si želi čim večji obisk na tečajih v organizaciji GZ Vodice v bodoče. Že v jesenskem delu planiramo izvesti tečaj za pripravnika. Komisija si bo trudila ohraniti tovrstne dogodke, jih mogoče v 2024 vsebinsko dopolniti. Vsekakor pa menimo, da je dogodek primeren za trud, ki ga naše operativke in operativci vlagajo v temeljno usposabljanje.

Na sončno soboto, 2.9.2023, so se gasilci GZ Vodice ponovno pomerili v edinem tekmovanju, kjer se lahko zanašaš samo nase. 21. gasilski mnogoboj je prinesel tudi veliko spremembo na tekmovalni progi za članice. Na njihovo pobudo sedaj tekmujejo na enaki progi kakor člani, se opremijo z IDA in iščejo izgubljen predmet v zadimljenem prostoru. Puncam čestitamo za dosežek, iz rezultatov pa je vidno, da so v naši zvezi operativke dobro usposobljene in fizično pripravljene, saj z lahkoto konkurirajo moškim kolegom.