Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

Člani upravnega odbora GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednik Bogomir Novak
Namestnica predsednika
(predsednica PGD Polje)
Erika Potrč Hribar
Tajnica Manca Zmrzlikar
Blagajnik Roman Baliž
Predsednica
mladinske komisije
Lenčka Hafner
Predsednica
komisije za članice
Maša Pintač
Predsednik
komisije za veterane
Štefan Kunstelj
Predsednik
komisije za odlikovanja
Marko Štupar
Član
(predsednik PGD Bukovica-Utik)
Tadej Kranjec
Član
(predsednik PGD Repnje-Dobruša)
Jure Černivec
Članica
(predsednica PGD Šinkov Turn)
Saša Kovačević
Član
(predsednik PGD Vodice)
Urban Koglar
Član
(predsednik PGD Zapoge)
Matic Kopač
Član Rudi Kopač
Član Anton Burgar
Poveljnik Jože Pavlič
Namestnik poveljnika Tone Šušteršič
Podpoveljnik I. Damijan Jagodic
Podpoveljnik II. Uroš Talan

Člani nadzornega odbora GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednik Tomaž Bizjak
Član Franc Sodnik
Član Rok Rahne

Članice Komisije za članice GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednica Maša Pintač
Članica Karin Gubanc
Članica Tatjana Pavlič Rosulnik
Članica Simona Žebovec
Članica Metka Gregorc

Člani Komisije za veterane GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednik Štefan Kunstelj
Članica Marinka Potrč
Član Jože Rožmanec
Član Boris Merčun
Član Franc Sodnik
Član Lojze Kosmač

Člani Komisije za priznanja in odlikovanja GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednik Marko Štupar
Član Roman Baliž
Član Anton Burgar
Član Peter Aljaž
Član Rudi Kopač
Član Matija Jenko