Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ I.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhiv
Prijava

Člani upravnega odbora GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednik Bogomir Novak
Namestnica predsednika
(predsednica PGD Polje)
Erika Potrč Hribar
Tajnica Manca Zmrzlikar
Blagajnik Roman Baliž
Predsednica
mladinske komisije
Lenčka Hafner
Predsednica
komisije za članice
Maša Pintač
Predsednik
komisije za veterane
Štefan Kunstelj
Predsednik
komisije za odlikovanja
Marko Štupar
Član
(predsednik PGD Bukovica-Utik)
Tadej Kranjec
Član
(predsednik PGD Repnje-Dobruša)
Jure Černivec
Članica
(predsednica PGD Šinkov Turn)
Saša Kovačević
Član
(predsednik PGD Vodice)
Urban Koglar
Član
(predsednik PGD Zapoge)
Rok Aljaž
Član Rudi Kopač
Član Anton Burgar
Poveljnik Jože Pavlič
Namestnik poveljnika Tone Šušteršič
Podpoveljnik I. Damijan Jagodic
Podpoveljnik II. Uroš Talan

Člani nadzornega odbora GZ Vodice v mandatnem obdobju 2018 – 2023 so:

Predsednik Tomaž Bizjak
Član Franc Sodnik
Član Rok Rahne

 

Dogodki

Praznovanje 150. letnice gasilstva

Datum: 7. septembra 2019

Metlika

Praznovanje 150. letnice gasilstva

Datum: 8. septembra 2019

Metlika

Seja upravnega odbora

Datum: 10. septembra 2019

Ob 20. uri

Intervencije

Zadnje intervencije v naši in sosednjih občinah.