Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

Kronika GZ Vodice

Po reorganizaciji lokalne samouprave v letu 1994 je bila po razpadu občine Lj – Šiška na našem področju ustanovljena občina Vodice. Z razpadom občine Lj – Šiška je razpadla tudi Občinska gasilska zveza Lj – Šiška v katero so bila do takrat vključena vsa Prostovoljna gasilska društva na tem področju. S tem je nastala potreba po novem organiziranju gasilcev na območju nove občine Vodice. Možnosti sta bili pravzaprav dve; ali se priključiti oz. soustanoviti gasilsko zvezo z drugimi prostovoljnimi gasilskimi društvi sosednjih občin ali ustanoviti svojo gasilsko zvezo. Prevladala je odločitev o ustanovitvi svoje gasilske zveze, kar je bila nedvomno dobra odločitev.

Občinska gasilska zveza Vodice kasneje preimenovana v GZ Vodice je bila ustanovljena 23. junija 1995 v prostorih PGD Šinkov Turn. Tam je bil tudi sedež GZ Vodice od ustanovitve pa do leta 1999, ko je zaradi utesnjenosti delo v zvezi postalo zelo težko. Zato se je vodstvo GZ Vodice odločilo, da poišče za svoje delo primernejše predvsem pa večje prostore. Z 10. septembrom 1999 se je sedež GZ Vodice preselil v na novo urejene podstrešne prostore gasilskega doma PGD Polje, kjer je sedež GZ Vodice še danes.

V gasilsko zvezo Vodice je vključenih šest prostovoljnih gasilskih društev in sicer:

Prostovoljna gasilska društva Vodice, Polje, Šinkov Turn in kasneje Bukovica – Utik so bila do druge svetovne vojne povezana v Gasilsko župo Kamnik po drugi svetovni vojni pa so bila vključena v Okraj Kamnik kot sektor Vodice kateremu je poveljeval takratni poveljnik Janko Jež (Tomanov iz Vodic). Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge pa je bilo do druge svetovne vojne vključeno v Gasilsko župo Kranj, po drugi svetovni vojni pa je bilo društvo vključeno v okraj Medvode. Društva, ki so bila vključena v Okraj Kamnik so v letu 1952 prešla pod okraj Ljubljana – okolica. Leta 1955 pa je bilo s takratnim odlokom možno ustanavljanje občinskih gasilskih zvez in takrat je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza Ljubljana – Šiška katere del so bila tudi omenjena prostovoljna gasilska društva. Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge pa je bilo takrat priključeno občinski gasilski zvezi Medvode. Ker je bila ustanovitev občinskih gasilskih zvez pomembna prelomnica v organizaciji gasilstva v Sloveniji se v letošnjem letu hkrati spominjamo tudi 60 letnice tovrstne organiziranosti gasilstva pri nas. Vendar tudi po letu 1955 reorganizacij še ni bilo konec. 19. februarja 1961 je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza Ljubljana – Šentvid v kateri so bila naša društva, tudi leta 1958 ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Repnje – Dobruša formirana pod sektor Vodice. Po dveh letih točneje 17. marca 1963 je OGZ Ljubljana – Šentvid prenehala s svojim delovanjem društva pa so se priključila nazaj OGZ Ljubljana – Šiška. Istega leta in sicer 13. oktobra 1963 je prenehala z delom tudi Občinska gasilska zveza Medvode, Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge pa se je z ostalimi društvi priključilo OGZ Ljubljana – Šiška.

Navkljub vsem reorganizacijam v organiziranosti je poveljnik sektorja Vodice, Janko Jež opravljal to funkcijo vse do leta 1965. Takrat, ga je nasledil Vili Črnivec, ki je bil prav tako član PGD Vodice, pred poroko in preselitvijo v Vodice pa član PGD Šinkov Turn. Tov. Vili Črnivec je funkcijo opravljal do leta 1981. Njega pa je nasledil tov. Janez Jenko, član PGD Šinkov Turn, ki je sektorju uspešno poveljeval do razpada OGZ Ljubljana – Šiška in ustanovitve GZ Vodice v letu 1995. Z ustanovitvijo GZ Vodice je sektor zamenjalo poveljstvo GZ Vodice.

Ob ustanovitvi GZ Vodice je bil za prvega predsednika izvoljen tov. Janez Jenko GČ 2.st. član PGD Šinkov Turn, ki je GZ Vodice vodil do kongresnega leta 2013, ko je to mesto prepustil dosedanjemu predsedniku tov. Bogomirju Novaku VGČ org 2.st. Za poveljnika je bil izvoljen tov. Štefan Romšak GČ 2.st., ki je bil poveljnik GZ Vodice do leta 1998, ko je poveljevanje prepustil tov. Alojziju Koscu VGČ 2. st., članu PGD Šinkov Turn, ki GZ Vodice poveljuje še danes. V letu 2003 se je GZ Vodice vključila v regijski svet regije Ljubljana I, na prvi seji pa je bil za prvega podpoveljnika in namestnika poveljnika regijskega poveljstva izbran naš poveljnik tov. Alojzij Kosec, ki je to funkcijo opravljal en mandat.

Po društvih, ki se povezujejo v GZ Vodice je trenutno vključenih preko 1200 članov od najmlajših kategorij do veteranov. Po gasilski izobrazbi imamo 127 članov, ki imajo čin nižji gasilski častnik in 90 članov z činom gasilski častnik ali več. Naše članice in člani aktivno sodelujejo v komisijah pri GZ Slovenije ter v regijskem svetu regije Ljubljana I.

V času delovanja Gasilske zveze Vodice je bilo po društvih v GZ Vodice nabavljenih 10 novih gasilskih vozil ter dve rabljeni gasilski vozili. Danes ima vsako društvo v GZ Vodice vsaj eno sodobno gasilsko vozilo z vodo s katerim lahko samostojno pogasi manjši požar v objektu ali na vozilu, kar je za našo občino velik napredek v požarni varnosti. Nabavljenih je bilo več dihalnih aparatov, zaščitnih in ognjevarnih gasilskih oblek ter ostale gasilske opreme. Pogled na postroj operativnih gasilcev je zato danes precej drugačen kot pred 10 leti, ko je bila večina gasilcev še v oranžnih ali celo črnih oblekah, ki gasilcu na intervenciji v boju z ognjenimi zublji nikakor niso nudile primerne oziroma zadostne zaščite.

Nenazadnje je prav omeniti, da smo v GZ Vodice poseben poudarek namenjali tudi različnim tekmovanjem in ostalim druženjem gasilcev. Tako smo že v letu 1996 organizirali prvo skupno gasilsko tekmovanje GZ Vodice in GZ Medvode v vseh kategorijah. Istega leta smo pričeli z organizacijo mladinskega krosa. Leta 1997 smo pričeli s tekmovanjem za Prehodni pokal občine Vodice. Organizirali pa smo tudi več regijskih izbirnih tekmovanj. Leta 2000 smo organizirali prvi gasilski avtorally, leta 2002 gasilski mnogoboj in vsa ta tekmovanja od takrat potekajo vsako leto. Še kot sektor Vodice smo se leta 1991 organizirano začeli udeleževati Florjanovih maš na Florjanovo nedeljo na Šmarni gori, od leta 2002 pa na praznik svetega Florjana tudi v eni od cerkva v dolini. V jeseni leta 2005 smo prvič organizirali tako imenovani gasilski dan na katerem smo občanom prikazali gasilsko tehniko, ki jo uporabljamo v boju z ognjem in drugimi nesrečami in našo pripravljenost in izurjenost za rokovanje z njo. Prireditev, ki jo je pogosto spremljalo slabo vreme smo ponovili še dve leti zapored v Vodicah potem pa s presledki v Polju, nazadnje v maju 2015 v počastitev praznovanj ob 20 letnici delovanja Gasilske zveze Vodice.

Kroniko zaključujem z mislijo, da je bil tokrat večji pudarek namenjen zgodovini povezovanja naših društev v širša združenja kot sami zgodovini GZ Vodice. Ker še vedno velja tisto, kar je zapisal že g. Slapšak ob ustanovitvi PGD Vodice daljnega leta 1903.

Posamezen človek je pritlikavec, preslaboten za velika dela. Kaj bo en sam! Saj ne bo ničesar opravil! Ne bo zmogel! Ne bo nič! – Tako se večkrat sliši. A če se ljudje združijo, potem je druga, potem pa ljudje drugače govore. Zdaj bo pa že nekaj, ko jih je toliko! – pravijo. Zdaj se bo pa že poznalo, kjer bodo prijeli. Da, da, kaj velikega se da ustvariti le z združenimi močmi – viribus unitis.

Kakor smo zapisali pred 10 leti lahko ponovimo tudi sedaj. 20 let hitro mine in večina se nas še dobro spominja ustanovitve, začetkov in prvih korakov v novi gasilski zvezi. Čeprav z bogatimi izkušnjami smo morali marsikatero stvar postaviti prav od začetka. Iz nič kot radi rečemo in danes se s ponosom oziramo na prehojeno pot. Postavljeni so dobri temelji, zato se pogumno obrnimo v prihodnost Gasilske zveze Vodice.

V Polju pri Vodicah, Maj 2015