Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava

Arhivi

Kljub slabšemu vremenu v maju, smo bili 27.5.2023 deležni lepega vremena in mnogo lažje je bilo izvesti sedaj že 4. zaporedni Tehnični dan GZ Vodice. Udeležba je bila skromnejša, pa vendar zadovoljiva in vaje smo lahko izvedli. Skupaj se je vaj udeležilo 12 tečajnikov iz GZ Vodice (6 x Šinkov Turn, 3 x Vodice, 3 x Polje). Od domačih inštruktorjev pa so se vaj udeležili člani Enote za delo na višini GZ Vodice (PGD Repnje-Dobruša: Neža Jan Stupica, PGD Vodice: Jean Luca Vrhovec, PGD Šinkov Turn: Matej Čuk in vodja točke za delo na višini Dejan Dežman). Na vajah sta sodelovala tudi inštruktorja iz  GZ Ljubljana: Nejc Hočevar (vodja točke) in Nejc Koželj oba iz PGD Vižmarje.

Dan smo si v Komisiji za usposabljanje zamislili tako, da pripravimo dve točki:

1. je bila na temo poplav, kar je bilo zelo aktualno, saj je bil ravno v maju velik del Slovenije deležen obilnega deževja in s tem poplav. Točko smo si skupaj z inštruktorji zamislili na našin, da najprej preizkusimo vse MB, ki jih imamo po društvih (Johstadt, FOX II, “Rozika”), skupaj s postavitvijo sesalnega voda, prav tako smo ponovili postavitev sistema s potopno črpalko. Kjer smo opozorili na  PRCD stikala. Spoznali smo se tudi s postavitvijo protipoplavnih nasipov, s pomočjo vreč in folije. Točka je potekala na lokaciji “pri Majkar” v Vojskem / Skaručni pri potoku Polšak.

2. Po malici ob približno 11. uri smo nadaljevali z delom na točki pred gasilnim domom PGD Polje. Kjer je ekipa EDV pripravila točko za delo na višini (sanacija strehe po neurju). Naučili smo se napenjalni vozel, s katerim smo napeli platno. Se naučili uporabo pasu z vrvno zavoro I’D, si pripravili sidrišča in se v splošnem seznanili z opremo EDV. Na strehi brunarice smo zamenjali nekaj strešnikov, se naučili, kako pokriti delno odprto streho s pomočjo folije in lesa. Kot organizator dneva, moram pohvaliti EDV ekipo, da je pripravila zanimivo točko.  Trajanje: 8-13h (5h).

Ideje za naslednji Tehnični dan GZ Vodice, ki bo jeseni, že imam. Verjetno se bomo lotili sanacije ruševine po potresu, tudi s pomočjo težke mehanizacije (HIAB, bager,…). Verjetno skupaj s tehnično ekipo GZL.  Priprave že potekajo. Upam, da se naslednjih vaj udeleži več članov iz vseh PGDjev.

19.5.2023 smo imeli v Mengšu skupne operativne vaje s PGD Mengeš. 16 naših gasilk in gasilcev se je udeležilo vaj (7 x Vodice, 6 x Šinkov Turn, 2 x Repnje-Dobruša, 1x Polje), poleg tega je na vajah sodelovalo še 8 gasilk in gasilcev iz PGD Mengeš. Razdelili smo se v 3 oddelke. Koncept vaj je bil zasnovan na mojo pobudo skupaj s poveljnikom PGD Mengeš z namenom delati na vodenju in delu z IDA. Vaje so bile mišljene kot dodatna možnost za naše gasilke in gasilce, da obnovijo znanje za delo z IDA. Torej kot dodatek usposabljanju v jesenskem terminu (GNP OBN). PGD Mengeš (njihov poveljnik Gregor Tomažin je bil vodja praktičnega dne) je pripravil ustrezne scenarije ter prostore na gasilskem domu v Mengšu. Prav tako je zagotovil tudi izkušene inštruktorje.

Pripravili so 3 točke: dva različna scenarija za delo z IDA. Torej, notranji napadi – enkrat skozi glavni vhod, drugič skozi jašek, kjer je bilo potrebno uporabiti za dostop do kleti tudi stikalno lestev. Tretja delovna točka  pa je vsebovala delo z raztegljivo tridelno lestvijo. Povsod je bil definiran vodja enote, ki je vodil oddelek. Pri notranjih napadih je bil definiran tudi vodja intervencije, ki je vodil intervencijo in usklajeval delo obeh enot. Za popestritev so se vodje enot in intervencije med vajami menjali. Na vajah smo sodelovali s GVC 16/25 PGD Šinkov Turn in GVC-2 PGD Vodice. V uporabi je bilo kar nekaj IDA, s katerimi smo izpraznili še več tlačnih posod. Izvedba scenarijev je terjala napadalne skupine trojk. Delali smo na sektorizaciji objekta. Precej poudarka smo namenili tudi komuniciranju po radijskih postajah. Vsako izvedbo vaje smo temeljito analizirali.

Vsi udeleženci so pozdravili takšne vaje. Upamo na čim več tovrstnih ponovitev.  Medsebojno sodelovanje s PGD Mengeš je že ustaljeno in dobro deluje. Trajanje vaj: cca 5h.Dne, 11.5.2023, se nas je 10 članov različnih društev (1x Šinkov Turn, 1 x Bukovica-Utik, 2 x Vodice, 6 x Polje) odpravilo v GZ Ljubljana (GZL), na sedež Gasilske brigade Ljubljana (GBL), kjer smo si ogledali delovanje Enote za podporo vodenju (EPV).

Kolega iz GZL, Gregor Mrdjen (podpoveljnik GZL) in Luka Kotnik (poveljnik EPV) sta nam predstavila, kako v njihovi gasilski zvezi v primeru intervencij večje razsežnosti deluje koncept vodenja štaba. Predstavili so nam cel delokrog: od prejema klica občana oz. občanov, do opredelitve, da gre res za intervencijo večjih razsežnosti, aktivacijo EPV in štaba, opredelitve vodje, kaj gre v štab (do EPV), kaj prevzamejo v GBL in vso komunikacijo med štabom in enotami na terenu. Predstavili so nam sestavo štaba v GZL, postopek sektorizacije, smisel uvedbe sektorjev. Predstavili so nam tako štabno sobo v GBL/GZL kot nadalje tudi vozilo EPV, ki ga uporabljajo za potrebe vodenja večjih dogodkov na terenu. Njihov koncept je lokalno specifičen. Pa vendar ima super zastavljen koncept, iz katerega se da marsikaj naučiti.

Namen obiska je bil, da se člani, ki smo pripravljeni delovati v štabu, naučimo nekaj novega. In dobre primere prakse prinesemo v naš koncept vodenja štaba, ki bi ga radi vzpostavili pri nas. Začeli smo delo že lani, z izvedbo dveh vaj / posvetov na to temo, pa smo ga potem zaradi dogodkov na Krasu in doma (neurje avgusta 2022) prekinili in v bistvu uporabili že v praksi. S tem bi nadaljevali tudi letos v želji, da nam uspe izpopolniti protokol vodenja in dela v štabi. Kolegi iz Ljubljane so se ponudili, da nam pomagajo, tudi kot ocenjevalci oz. inštruktorji na eni od naših štabnih vaji, ki sledi v naslednjih mesecih.

Vzpostavitev štaba je namenjena vodenju enot na terenu, prestaviti odločanje na nivo višje. Nadzirati delo na širšem območju. Z eno besedno zvezo, pomeni štabno vodenje, strateško odločanje – vodenje večih enot.

K organiziranemu pristopu vezano na delo štaba GZ Vodice nas vodijo spoznanja, da je ekstremnih dogodkov, večjih obsežnosti vse več (predvsem povezanih z ekstremnim vremenom, neurja, poplave, snegolomi, žledolomi, požari v naravnem okolju,….), zato moramo biti pripravljeni. Ob tem si dovolim uporabiti star jugoslovanski rek, ki pravi: “Nič nas ne sme presenetiti”. In res je tako, na krizo se pripravlja v mirnem času.
Z resnim pristopom, se bomo področja lotili v zavedanju, da je to dobro tako za naše gasilce, kot skupnost v celoti.

V soboto, 13. 5., je v Vodicah potekalo 26. tekmovanje v gasilski orientaciji. Na 2 – 5km dolgi progi se je pomerilo 36 trojk v petih kategorijah. Vreme nam je odlično služilo in nam namenilo 3 urni premor od večdnevnega dežja, otroci pa so bili kljub temu blatni od glave do pet. PGD Vodice je tehnično odlično pripravilo progo, Klubu Kubu je bil gostoljubno naš start in cilj, vsa gasilska društva pa so pomagala s sodniki in kontrolorji.

14.12.2022 smo v GZ Vodice začeli s tečajem za višjega gasilca (TVG). Prijavilo se je le 8 naših tečajnikov, kar je pomenilo, da smo se morali povezati še z ostalimi GZ, da bomo opravičili gospodarnost našega tečaja. Pravila GZ Slovenije namreč terjajo, da naj bo na tečaju vsaj 15 tečajnikov. Povezovanje nam gre kar dobro, kar smo v GZ Vodice dokazali že v preteklosti in hitro smo stopili v kontakt z GZ Mengeš, s katero redno sodelujemo na področju usposabljanja že od 2017. Da bo tečaj še bolj poln, smo vzpostavili kontakt še z GZ Škofljica, tokrat prvič, in dogovor o skupni izvedbi tečaja v občini Vodice (GZ Vodice) je bil sklenjen. Pridružilo se nam je 10 tečajnic iz GZ Škofljica (9) in GZ Mengeš (1). Za »pokušino« smo začeli tečaj že pred koncem leta 2022, glavnino predavanj in praktičnih vaj pa smo vendarle opravili v 2023. Tečaj za višjega gasilca je tečaj, ki je nadgradnja tečaja za operativnega gasilca. Po stari terminologiji je to tečaj za vodjo skupine. In skupina je osnovna in najmanjša enota / celica v gasilstvu. Ta šteje najmanj dva člana (vodjo + gasilca). Gasilci nikoli ne delamo nič sami, vedno najmanj v dvojici. Skupina pa lahko šteje tudi več, vse tja do 5 članov.

PREBERI VEČ >>

Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Kongres GZ Slovenije

Start date: 6. oktobra 2023
End date: 7. oktobra 2023

V Žalcu

Avtorally GZ Vodice

Datum: 14. oktobra 2023

Razližne lokacije po Občini Vodice

Operativne ure za članice

Datum: 17. oktobra 2023

Operativna vaja GZ Vodice

Datum: 19. oktobra 2023

Letni pregled domov

Datum: 16. novembra 2023

1. krog

Letni pregled domov

Datum: 23. novembra 2023

2. krog