Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

Po krajšem premoru zaradi koronskih ukrepov je GZ Vodice ponovno organizirala tradicionalno ekskurzijo za veteranke in veterane. Smer letošnjega obiska je bila Notranjska, termin za ogled je bil petek, 13.oktobra.

Zjutraj nas je avtobus pobiral na dogovorjenih postajah in nas po avtocesti zapeljal do Unca. Tam se nam je pridružila lokalna turistična vodnica ga. Alenka Veber, ki nas je vodila po glavnih znamenitostih od Unca do hrvaške meje in še malo čez njo.

Začeli smo z ogledom znamenitosti Rakovega Škocjana. Najprej smo se ustavili nad velikim naravnim mostom, si ogledali ruševine cerkve sv. Kacijana, po katerem ima dolina reke Rak tudi ime. Spustili smo se do reke Rak, ki zaradi nizkega vodostaja izgine v podzemlje še pred velikim mostom. Nadaljevali smo z vožnjo do malega naravnega mostu, ki smo si ga tudi ogledali. Sledila je vožnja skozi Cerknico do Dolenjega jezera, kjer smo si privoščili jutranjo kavico ali čaj ter pojedli sendvič. Malce smo se sprehodili do Cerkniškega jezera oziroma ostanek le-tega pri požiralniku Rešeto.

Nadaljevali smo z vožnjo v Loško dolino mimo Kozarišča do gradu Snežnik. Ogledali smo si obnovljeni grad in njegovo muzejsko zbirko. Grad se prvič omenja v letu 1269 v lasti gospode snežniške (Schneberg). V času njegove zgodovine je menjal več lastnikov, ki so ga uporabljali kot lovski dvorec. Zadnji lastniki Scheonburg-Waldenburgi so ga upravljali skoraj 100 let do leta 1945. Pred leti je bil uspešno obnovljen. Danes ga upravlja Narodni muzej Slovenije.

Po ogledu Snežnika smo se odpravili v Babno polje, si panoramsko ogledali kraj in se ustavili na Rihtarjevi domačiji, kjer ima sedež Zavod Rihtarjeva domačija. Vodi ga Alenka Veber, ki se je po več desetletjih življenja in dela v Ljubljani odločila, da se vrne v domače kraje in se posveti delu v zavodu. Na delno obnovljeni domačiji nam je predstavila življenje v teh krajih nekoč in danes, zgodbo svojih prednikov in še zlasti problematiko demence.  Ta je prizadela tudi njeno mamo, s katero je živela  na tej domačiji. Zanimivi predstavitvi je sledil obisk lokalnega prostovoljnega gasilskega društva v centru naselja.

Vodnica nam je pripravila srečanje s predstavnikoma PGD Babno polje, ki sta nam predstavila društvo in njihove najnovejše pridobitve. Društvo združuje okoli sto članov ali skoraj vsakega drugega krajana Babnega polja. Pred kratkim so gasilci zgradili prizidek h gasilskemu domu in tako pridobili dodatni dve garaži, veliko sejno sobo in kuhinjo. Poleg lepo urejenih prostorov, ki so jih sami uredili, so od občine prejeli tudi novo terensko gasilsko vozilo za šest oseb. Vozilo in oprema sta prilagojena potrebam društva za intervencije na terenu. Nadgrajeno in opremljeno je na ruskem podvozju, ima štirikolesni pogon, ustrezno cevno karoserijsko zaščito za intervencije na terenu, približno 3.000 l cisterno, agregat, črpalko in potrebno gasilsko opremo. Je prav impozantno vozilo. Nekaj dela morajo še izvesti pri ureditvi okolice doma, da bo vse pripravljeno za praznovanje 100. obletnice delovanja. To bo poleti 2024. Priprave na obletnico že potekajo.

Po zanimivi predstavitvi v Babnem polju nas je pot vodila še v sosednji kraj, nekaj kilometrov naprej, v Prezid , že na Hrvaškem. Tam so nas lepo sprejeli predstavniki lokalnega »vatrogasnega društva« in nas seznanili s podatki o kraju in društvu, ki je pred leti praznovalo že 130 let delovanja. G. Žagar, predstavnik društva, nam je razkazal manjši gasilski muzej v katerem hranijo nekaj zanimivih in starih predmetov, kot so ročne črpalke, stare lestve, voz za prevoz gasilcev, voz s kadjo za dostavo vode na meso požara, nekaj starih uniform in kot zanimivost tudi mrliški voz, kajti za pokop krajanov so včasih skrbeli predstavniki gasilcev.  Zahvalili smo se za prijazen sprejem in predstavitev z željo, da se po možnosti še kdaj srečamo.

Ker se je dan že prevešal proti večeru, smo krenili proti domu, pred Cerknico smo se podprli s poznim kosilom, se v Uncu poslovili od duhovite in informacij polne turistične vodnice ga. Alenke Veber, ter se zadovoljni vrnili domov. Tako petek, 13.oktober za veteranke in veterane GZ Vodice tako ni bil nesrečen dan temveč prijeten, sončen, topel jesenski dan , poln doživetij in spoznanj. Upajmo, da bo še več takih.

Zapisal: Jože Rožmanec

Ja, spali smo na senu! Za nekatere šok, za večino veselje. Za pet dni smo se mladi gasilci PGD Šinkov Turn in PGD Polje z vlakom odpravili na letovanje v Prelesje pri Starem trgu ob Kolpi, kjer smo spali na seniku ali šotoru, se naučili plesti zapestnice, 100-krat preizkusili naravni tobogan, se veliko kopali, igrali odbojko, obiskali PGD Črnomelj, preverili naše znanje o gasilskih veščinah in Občini Vodice, se povzpeli na Sodevške stene ter pojedli kar nekaj rib.

Pisali smo tudi spletni dnevnik, ki ga lahko preberete na spletni strani PGD Šinkov Turn:

https://www.pgdsinkovturn.si/letovanje-2023/#more-9455

Z veseljem in hkrati strahom se mentorji vedno znova podamo v organizacijo takšnih letovanj. Vemo, da nudimo nove dogodivščine in poučne izkušnje mladim, prav tako pa se vedno znova kaj novega naučimo tudi mi.

Hvala mladim, da se udeležite teh taborov in staršem, da nam zaupate!

Še posebej se zahvaljujemo PGD Črnomelj za prevoz iz Črnomlja do Prelesja ter nazaj in Gostišču Madronič za gostoljubje.

Mentorji Letovanja na seniku 2023 – Nina, Tina, Branka, Saša in Tine

Dne, 20.10.2023, v večernem terminu – po 18. uri, smo pripravili jesensko vajo Gasilske zveze Vodice.
Tokrat v sodelovanju z Občino Vodice, ki je odstopila prostore, na naslovu Kopitarjevega trga 1. Vaja, ki je predvidevala požar v kulturni dvorani, je bila mišljena tako, da del evakuacije ni bil izveden. Tako da smo imeli gasilci nalogo reševanje in gašenja. Objekt smo razdelili na dva sektorja, vzhodni in zahodni. V vsakem sektorju smo predvideli 3 enote. Vzpostavljen je bil tudi sektor notranjih napadov. Ter podsektor prve pomoči, ki je bil podrejen vodji intervencije.
Prvi prihod so izvedli člani PGD Vodice in PGD Zapoge, ki so na začetku prvi posredovali na intervenciji. Sledil je prihod poveljnika GZ Vodice, ki je prevzel vodenje. Ta si je za lažje delo vzpostavil manjši štab. Sledilo je proženje še preostalih štirih enot iz GZ Vodice. Novost, je bila postavitev vodje sektorja notranjih napadov, ki se ni pokazalo kot najbolj praktična v takšni obliki, kot smo jo izvedli na vaji. Naloga operativnega vodstva GZ Vodice je, da bolje zastavi in opredeli, kako naj bi deloval notranji sektor za bodoče podobne intervencije.
Veliko dela smo imeli z iznosom 12ih ponesrečencev. Predvsem v oči bode preveliko zapravljenega časa za to nalogo. Tu opažamo veliko pomanjkljivosti znanja notranjih napadalcev. Težava pa je bila tudi z razumevanjem razdelitve sektorjev in nalog v sektorju.
Vsekakor je kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Zato si želimo čim več tako obsežnih vaj. Pozitivni del je bil, da se je vaje udeležilo veliko gasilk in gasilcev, skupaj 70, udeleženih je bilo še 12 statistov in trije ocenjevalci. Kot rezerva za pokrivanje operativnega območja v času vaje pa je bila prožena tudi enota iz PGD Moste Komenda. Kratko analizo za gasilce smo opravili že pred kulturnim domom. Daljšo, bolj poglobljeno, pa z vodji na pogostitvi v PGD Vodice.
Možnosti za izboljšave je še veliko.
Se vidimo na novi vaji, ki sledi spomladi.

V sklopu planiranih usposabljanj za 2. polovico leta 2023, je sledilo prvo usposabljanje to jesen, in sicer operativne ure za članice. 17.10., v torek, v večernem času smo v GZ Vodice pripravili že 8. ponovitev operativnih ur za članice GZ Vodice. Usposabljanje se je udeležilo 15 članic (6x PGD Vodice, 4x PGD Bukovica-Utik, 4x PGD Polje, 1x PGD Šinkov Turn). Trajanje. od 17:30 do 20:00. Na začetku so inštruktorji razdelili članice v dve skupini. Za članice smo na ta sicer mrzel večer pripravili dve točki.

1. točka: spoznavanje specifik posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo
Inštruktorja: Roman Baliž, Tilen Podgoršek
Tu so se članice seznanile z osnovnimi protokoli, s katerimi se srečujemo ob nesrečah z nevarno snovjo. Spoznale so PIRS, stopnje zaščite, sredstva (priročna in specialna), ki jih lahko uporabljamo, za sanacijo razlitja ali razsutja NS, zaščitna sredstva za gasilce pri nesreči z NS, ter spoznale APP NEVSNOV, ki nam je gasilcem v pomoč, ko pride do nesreče z NS. Spoznale so se s pojmom UN in Kemlerjevega števila. Pri tej točki so morale članice sanirati razlitje nevarne snovi (UN 1202 – nafta). Opremile so se z zaščitnim protikapljevinskim kombinezonom, ter posredovale pri razlitju naftnega derivata. Točka je večji del bila sicer teoretično spoznavanje s tematiko, del pa je bil namenjen tudi praktičnemu delu. Zelo dobro in skrbno pripravljena točka.

2. točka. osnove dela na višini, vrvna tehnika
To točko so prevzeli inštruktorji iz Enote za delo na višini GZ Vodice: Dejan Dežman, Neža Jan Stupica, Jean Luca Vrhovec in Matej Čuk. Na tej točki so prikazali osnovne vozle, navezavo orodja, predstavili opremo Enote za delo na višini, prikazali pravilno uporaba varnostne vrvne zavore I’D in ostalih kosov opreme, ki jih uporablja enota. Članice so se opremile z I’D in se preizkusile v uporabi le tega.

Po zaključnem postroju, kjer sta udeleženke nagovorila tudi predsednica GZ Vodice, Erika Potrč Hribar in predsednik KU GZV, Uroš Talan in se jim zahvalila za udeležbo, je sledilo druženje članic v PGD Polje, kjer so tokratne vaje tudi potekale.

Za obe točki so članice, povečini neoperativke, pokazale velik interes in aktivno sodelovale pri delu. Kar je zelo pohvalno. Obisk je bil dober, želimo si čim več tovrstnih usposabljanj. Komisija za usposabljanje in Komisija za članice GZ Vodice bo z veseljem pripravila nove vaje z novimi scenariji tudi naslednje leto. Vabljene vse članice že na 9. ponovitev vaj spomladi 2024.

Tudi iz naše gasilske zveze, smo se udeležili parade ob zaključku 18. Kongresa GZ Slovenije. Kongres in z njim obvezna parada je to leto potekala v Žalcu. Kongresnih aktivnosti se je že dan prej in v soboto dopoldan udeležila naša predsednica Erika Potrč Hribar, ki je sodelovala na Kongresu oba dni. Tudi na volitvah za funkcionarja in organe Gasilske zveze Slovenije, ki je dalo novo vodstvo. Stari in novi predsednik GZS je Janko Cerkvenik, novi poveljnik GZS pa je Zvonko Glažar, katerega predstavitev smo lahko osebno poslušali tudi pri nas. In sicer 26.9., ko sta nas s kandidatom za namestnika poveljnika GZS obiskala in se predstavila. GZ Vodice je v okviru svojih organov dala podporo obema novima funkcionarjema. Z GZS si obetamo dobro sodelovanje še naprej.

Kot najbolj slovesen dogodek in zaključek 18. Kongresa GZS je predstavljala seveda parada skozi mesto Žalec, zaključila se je na osrednjem stadionu v Žalcu.
Parada, kjer je sodelovalo preko 5300 gasilk in gasilcev, je bil lep zaključek dogodka. Lahko rečemo, da je bilo kar vroče za ta čas. Vseeno pa smo s svojo prisotnostjo prispevali tudi gasilke in gasilci iz naše matične gasilske zveze. Sodelovali smo v ešalonu Regije Ljubljana I. Sodelovali smo z dvanajstimi članicami in člani (PGD Vodice – 4x, PGD Polje – 4x, PGD Šinkov Turn – 2x, PGD Zapoge – 2x) od tega sta bila dva praporščaka (PGD Vodice in PGD Zapoge).
Iz Občine Vodice smo se se z GVMji odpravili nekaj čez 12. uro, po koncu parade smo se ustavili v Domžalah, kjer smo se nekoliko okrepčali in se dobrih vtisov vrnili v večernem času (ob cca 21h). Želeli bi si udeležbe iz vseh PGD in v večjem številu na naslednjem kongresu, ki bo zaključil ta mandat leta 2028. Gre za dogodek, ki bi se ga moral udeležiti vsak gasilec vsaj enkrat v življenju.

30.09.2023 je na območju PGD Zbilje, na Zbiljski dobrav, potekalo tekmovanje v GŠTD GZ Vodice in GZ Medvode.

Iz GZ Vodice se je tekmovanja udeležilo 15 ekip, kot najpomembnejše pa je dejstvo, da tokrat iz vseh 6ih PGD. Iz domače GZ Medvode, pa se je tekmovanja na sončen in razmeroma topel dan, udeležilo 16 ekip.

Naše enote so tekmovale v vseh kategorijah, še več, vse kategorije so imele vsaj 3 enote v konkurenci. Za drugo leto, ko bo tekmovanje GZ Vodice potekalo v organizaciji naše zveze in bo tekmovanje služilo kot vstopnica za Regijsko tekmovanje, si želimo v vseh štirih kategorijah čim več enot. Drugo leto se namreč začne nov dvoletni cikel tekmovanj, ki bo kronan z državnim tekmovanjem leta 2025. Tokrat, za razliko od zadnjega cikla, so na sporedu spet tekmovanja v CTIF vajah (torej suhih vajah z MB).

Generalka za to, je bilo tudi letošnje tekmovanje na ravni gasilske zveze. Tekmovanje se je z zaključkom ob Zbiljskem jezeru zaključilo v poznih popoldanskih urah, v prijetnem vzdušju. Vseeno pa bi lahko rekli, da se pozna tekmovalni premor zadnjih let zaradi več različnih razlogov. Nekaj na račun epidemije, nekaj na račun tekmovanj v mokri vaji za memorial Matevža Haceta, saj so bili rezultati zaradi velikega števila kazenskih točk nekoliko skromnejši. Vseeno pa se nakazuje dobro delo v nekaterih enotah, ki so stalnica in nastopajo z več enotami in pogumni začetki določenih ekip, ki so se ponovno obudile po dolgih letih ter na novo formirale. Zato verjamemo, da bodo vlaganja v trening drugo leto obrodila sadove.

Glede na priložene rezultate bi lahko rekli, da je zmagovalec dneva PGD Šinkov Turn, saj so enote iz PGD Šinkov Turn zmagala v 3eh kategorijah. Vendar v skupnem seštevku vseh tekmovanj, (tudi spomladanskega tekmovanja za mladino in poletnega za starejše gasilke in gasilce, ter tokratnega za članice in člane), je društvo z največ točkami in posledično z osvojenim prehodnim pokalom GZ Vodice, PGD Polje. Rezultate o skupnem seštevku ekip in v posameznih kategorijah si lahko ogledate v prilogi.

Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Zbor mladih GZ Vodice

Datum: 1. marca 2024

V prosotorih PGD Zapoge

Kviz gasilske mladine

Datum: 2. marca 2024

GZ Vodice

Skupščina GZ Vodice

Datum: 15. marca 2024

Kviz gasilske mladine

Datum: 16. marca 2024

GZ Regije Ljubljana

Orientacija gasilske mladine

Datum: 20. aprila 2024

GZ Vodice

Florjanova maša v dolini

Datum: 4. maja 2024

V Utiku