Splošno

Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

V petek, 12.1.2024 je v prostorih PGD Šinkov Turn potekal Posvet mentorjev Gasilske Zveze Vodice, ki ga je organizirala Mladinska komisija GZ Vodice. Posveta se je udeležilo 29 mentorjev iz vseh 6 društev naše zveze. Na posvetu sta predavala predsednica Mladinske komisije Saša Kovačevič in gostujoči predavatelj Robert Okorn, sicer zaposlen v Gasilski Brigadi Ljubljana v Službi za komunikacijo z javnostjo, sicer tudi predavatelj različnih gasilskih vsebin v okviru GZS ter govorec na TEDx dogodku. Je tudi avtor priročnika Odnosi z javnostmi v gasilstvu, ter dolgoletni prostovoljni gasilec.

V prvem delu je Saša predstavila organizacijsko shemo Mladinske komisije po nivojih, od formiranja na nivoju posameznega gasilskega društva do Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije. Razložila je pristojnosti in razlike med posameznimi nivoji.

Dotaknili smo se organizacije koledarja mladinske komisije in katere dogodke mora pri tem upoštevati. Predstavila nam je tudi, na kakšen način naj se lotimo tekmovanja Kviz in kje lahko najdemo podatke o ostalih razpisih, ki jih izdaja Mladinski svet GZS. Nazadnje smo se preizkusili tudi v igrah, tako imenovanih »icebreakerjih« oziroma »powerup« igrah, in spoznali nekaj metod učenja, ki jih lahko uporabimo pri svojem delu z gasilsko mladino.

V drugem delu posveta je gostujoči predavatelj Robert na zaokrožen način povzel pomen Komunikacije v gasilstvu ter Mentorstva in odnosov. Poudaril je, da smo mentorji zgled za mladino in nenazadnje tudi obraz društva in celotne gasilske organizacije. Na koncu nam je predstavil osnove Projektnega vodenja, katerega mentorji nevede prakticiramo pri snovanju različnih projektov za mladino (letovanja, izleti, vaje…). Za praktično vajo smo se razdelili v skupine in se lotili zasnove projekta, ki bi rešil zastavljen problem. Ugotovili smo, da je težko snovati projekt, če prvotno nimaš dobro določene ideje, kateri problem želiš rešiti.

Uradni del posveta je hitro minil in vsi prisotni se smo se strinjali, da je bila vsebina zelo poučna, informativna, oba predavatelja pa ste ustvarila prijetno in sproščeno vzdušje. Po uradnem delu je sledila manjša pogostitev, katero smo mentorji izkoristili za druženje in medsebojno izmenjavo izkušenj.

Branka Vode, mentorica PGD Polje

Tudi v letošnjem letu smo decembra izvedli obnovitveni tečaj za gasilce bolničarje. Tako smo v torek, 13. decembra, v PGD Zapoge, pod vodstvom Erike Potrč Hribar in Andreja Štuparja (oba člana Enote za prvo pomoč GZ Vodice), obnovili in nadgradili znanje o poškodbah in jih seznanili z novimi smernicami prve pomoči. Drugi del je bil praktični, kjer smo še preverili naše znanje na različnih scenarijih poškodb, oživljanja, uporabo AED, uporabo zajemalnih nosil in pregledali opremo, ki jo imamo za reševanje.

Osem tečajnikov (3x PGD Vodice, 2x PGD Bukovica – Utik, po 1x PGD Repnje – Dobruša, Polje in Šinkov Turn) je dan zaključilo zadovoljno, polni novih izkušenj in uporabnih znanj.

Zapisal Andrej Štupar

Kamnolom Povodje je ponovno gostil obnovitveni tečaj za gašenje notranjih požarov, ki se je odvijal 9. decembra 2023. Na sedaj že tradicionalnem prizorišču so se zbrali tečajniki iz različnih gasilskih enot. Skupno število udeležencev je znašalo 22 gasilcev, ki so prišli iz naslednjih PGD: Mengeš (6), Šinkov Turn (5), Vodice (4), Polje (3), Repnje-Dobruša (2) in Zapoge (2).

Cilji tečaja so bili jasno določeni in vključevali naslednje ključne vidike usposabljanja:

  • Pravilna tehnika izvedbe gašenja notranjih požarov: Tečajniki so se osredotočili na pravilno uporabo gasilne tehnike pri notranjih požarih. Ključen je bil tudi pravilen vstop v goreč prostor ter premik po prostoru.
  •  Pravilna komunikacija pri gašenju: Poudarek je bil na učinkoviti komunikaciji med gasilci in inštruktorjem, še posebej v zahtevnih razmerah, ki jih je povzročala visoka temperatura požara.
  •  Pravilna uporaba curkov: Tečajniki so se usposobili za učinkovito uporabo curkov v različnih scenarijih.
  •  Pravilna uporaba osebne zaščitne opreme (OZO)
  •  Pravilno delo z izolirnim dihalnim aparatom (IDA): Tečajniki so izpopolnjevali in s tem obnovili svoja znanja pri uporabi izolirnega dihalnega aparata v zadimljenih in vročih okoljih.
  •  Pravilna uporaba termovizijske kamere: Tečaj je vključeval praktično usposabljanje z uporabo termovizijskih kamer za hitro odkrivanje žarišč požarov ter določanju temperature v prostoru.

Usposabljanje je potekalo pod strokovnim vodstvom 6ih inštruktorjev, od tega 5 iz Polja in 1 iz Šinkovega Turna, ki so delili svoje bogate izkušnje in najboljše prakse. Skupaj so udeleženci pridobili dragocene veščine in znanje, ki bodo okrepila njihovo pripravljenost na učinkovito in varno posredovanje ob notranjih požarih v prihodnosti.

V začetku decembra se je v Gasilski zvezi Vodice zaključil izjemno uspešen tečaj za gasilca pripravnika, na katerega se je prijavilo sprva 56 tečajnic in tečajnikov iz vseh šestih prostovoljnih gasilskih društev v GZ Vodice ter iz PGD Mengeš. S ponosom sporočamo, da je tečaj uspešno zaključilo 50 udeležencev, ki so se izkazali na zaključnem testiranju 7. decembra 2023. Vsi bodo prejeli tudi čin Pripravnika.

Tečaja so se udeležili iz naslednjih PGD kot sledi: PGD Vodice 13x, PGD Repnje Dobruša 12x, PGD Zapoge 9x, PGD Šinkov Turn 5x, PGD Polje 6x, PGD Bukovica-Utik 3x, PGD Mengeš 2x. Omeniti velja raznolikost udeležencev, saj so se na tečaju izobraževale gasilke in gasilci različnih starosti, od 16-letnih mladenk in mladeničev do veterank in veteranov s pestro gasilsko kilometrino.

Tečaj, ki je potekal v treh vikendih od 11. novembra do 2. decembra 2023, je zahteval predanost udeležencev, saj so morali opraviti 34 pedagoških ur, od tega 5 ur prakse (100% udeležba) in 29 ur teorije (minimalno 60% udeležba). Posebna zahvala gre Občini Vodice, ki je omogočila uporabo kulturne dvorane v Vodicah za izvedbo predavanj zaradi obsežne skupine.

Posebno zahvalo si zaslužijo tudi predavateljice, predavatelji in inštruktorji, ki so zastonj opravili svoje delo na tečaju, s čimer so znatno znižali stroške tečaja. Njihova strokovnost in predanost so bili ključnega pomena za kvalitetno izvedbo tečaja ter uspešnost udeležencev na zaključnem testiranju.

Izpit, ki je potekal 7. decembra v prostorih PGD Vodice, je bil organiziran s sodelovanjem gasilskega društva, ki se zasluženo za pripravo prostora in angažma pri popravljanju testov. Hkrati bi radi izpostavili pripravljenost članov komisije za usposabljanje GZ Vodice, ki so se odzvali in s svojo predanostjo pomagali pri izpitu ter organizaciji celotnega tečaja.

Veseli nas dejstvo, da se je tečaja udeležilo veliko mladih, kar kaže na zanimanje in predanost gasilstvu med mlajšo generacijo. To je prvi v nizu temeljnih tečajev, saj načrtujemo izvedbo tečaja za operativnega gasilca v prvem polletju leta 2024. Ponosni smo na dosežke vseh udeležencev ter upamo, da se bo ta pozitivna trend nadaljeval v prihodnosti. Gasilstvo je skupna pot, ki jo soustvarjamo vsi, in uspeh tečaja za gasilca pripravnika je le en korak naprej v gradnji trdne gasilske skupnosti.

Včeraj, 29. novembra, je v PGD Vodice potekalo prvo usposabljanje za vzdrževanje motornih žag (MŽ OBN), ki ga je organizirala Komisija za usposabljanje GZ Vodice. Dogodek, ki se je odvil med 18. in 21. uro, je prinesel ne le dragocene izkušnje in nova znanja, temveč tudi pomembne korake k enotni opremljenosti gasilskih društev.

Glavni inštruktor usposabljanja je bil poveljnik PGD Vodice, David Bider, ki sta mu pomagala Klemen Merčun in Klemen Aljaž. Tečaja so se udeležili gasilci iz vseh šestih društev, kar je dodatno poudarilo zavzetost gasilskih enot za dvig standarda uporabe motornih žag.

Udeležba gasilcev po društvih je bila več kot spodbudna:
– PGD Vodice: 4 udeleženci
– PGD Polje: 3 udeleženci
– PGD Šinkov Turn: 3 udeleženci
– PGD Bukovica-Utik: 2 udeleženca
– PGD Repnje Dobruša: 3 udeleženci
– PGD Zapoge: 1 udeleženec

Skupaj se je usposabljanja udeležilo 16 gasilcev. Poleg pridobljenega znanja je GZ Vodice vsakemu društvu podarila komplet za vzdrževanje motornih žag, kar prispeva k enotnosti in visokokvalitetni opremi vseh društev.

Namen tečaja je bil poučiti udeležence, kako pravilno vzdrževati motorne žage in jih pravilno nabrusiti. Hkrati pa je bil cilj dvigniti nivo uporabe MŽ na višjo raven. Inštruktorji so se osredotočili na prenos osnovnih in specializiranih znanj s področja vzdrževanja in uporabe motornih žag.

Po končanem usposabljanju so se gasilci sprostili ob okrepčilu in vodiški presti, kjer so poglobili medsebojne vezi ter delili izkušnje.

V prihodnjem letu bo Komisija za usposabljanje pripravila nadaljnje tečaje, kjer bodo udeleženci že bolj konkretno rokovali z motorno žago. Planirajo tudi usposabljanje, kjer se bo prikazalo žaganje napetih vej, da se udeleženci naučijo obvladovati vse nevarnosti, povezane z uporabo motornih žag.

Velja omeniti, da Komisija za usposabljanje GZ Vodice ostaja zavezana začrtanemu planu za leto 2023. Kljub veselju ob prihodu decembra nas čakajo še trije zanimivi dogodki:
– 7. decembra zaključek tečaja za gasilca pripravnika z izpitom,
– 9. decembra obnovitveni tečaj za gašenje notranjih požarov in
– 13. decembra obnovitveni tečaj za bolničarje.

V Komisiji za usposabljanje GZ Vodice se veselijo nadaljnjega sodelovanja z gasilskimi društvi ter izvajanja uspešnih in koristnih usposabljanj za gasilce.

Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Mnogoboj GZ Vodice

Datum: 7. septembra 2024

Tekmovanje za člane in članice GZ Vodice

Datum: 28. septembra 2024

GŠTD, Tacen

Gasilski avtorally

Datum: 19. oktobra 2024

Letni pregled gasilskih domov

Datum: 14. novembra 2024
  1. krog

Letni pregled gasilskih domov

Datum: 21. novembra 2024

2. krog

Slavnostna podelitev činov

Datum: 30. novembra 2024