Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednica:

Erika Potrč Hribar, GČ II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhivi

V skladu s planom, ki smo ga določili na 1. seji Komisije za usposabljanje GZ Vodice, ki smo jo imeli 20.9.2023, smo v soboto, 4.11. nadaljevali s planiranimi aktivnostmi za 2023. Tokrat smo izvedli že 5. zaporedni Tehnični dan GZ Vodice (ki služi kot TRE usposabljanje za naše operativke in operativce).

Ob 7:45 smo se na uvodnem zboru pred PGD Repnje-Dobruša razdelil v dve skupini in začeli z usposabljanjem, ki je trajalo do cca 13:30. Pri usposabljanju so nam pomagali izkušeni inštruktorji iz GZ Ljubljana (Anže, Nejc in Gregor). Na usposabljanju so sodelovali tečajniki iz PGD Vodice (7x), Polje (6x), Šinkov Turn (5x), PGD Bukovica-Utik (1x).  Po malici smo se zamenjali in situacijo na točkah z drugo skupino ponovili.

Za naše operativne člane smo ta dan pripravili dve točki:

  1. DVIŽNA TEHNIKA: Šlo je za sanacija ruševine, kjer je bil ukleščen ponesrečenec. Na ponesrečenca se je podrlo več betonskih blokov. Potrebno je bilo pripraviti les, ki smo ga pridobili iz odpadnega materiala na deponiji za podlaganje. Prav tako je bilo potrebno pripraviti dvižne blazine, ki jih imajo v PGD Vodice. Ponesrečenec je bil ukleščen. Na njegove noge je padel betonski tram, na tram pa več betonskih plat. Potrebno je bilo uporabiti tako koritasta kot zajemalna nosila pri iznosu ponesrečenca. Z dvižnim sistemom smo morali pripraviti ustrezno odprtino. Z lesom pa betonske plohe tako stabilizirati, da so omogočali nadaljnje posredovanje pod njimi. Cilj je bil se prebiti do ponesrečenca in ga potegniti na varno. Ter ga predati v oskrbo NMP. Na tej točki smo se seznanili tudi s pravilnim označevanjem ruševin (t.i. metoda INSARAG).
  2. PROMETNA NESREČA: Tu smo obnovili vse postopke vezane ne na prometno nesrečo. Torej ustrezen ogled, ustrezna taktična odločitev vodje, kako sanirati nesrečo, pripraviti naletno zaščito delovišča, zavarovati delovišče, požarno varovanje vozila, izklop akumulatorja, izvedba primarne in sekundarne stabilizacije vozila, pristop in oskrba ponesrečenca. Ves čas je bil fokus na ponesrečencu. Del ekipe se je ukvarjal z njim, del z tehničnim posegom, kako pripraviti ustrezno odprtino, da iznesimo poškodovanega voznika. Ponovili smo hitri iznos (Rautkov prijem), preleteli vso opremo, ki jo potrebujemo za ustrezno delo. Prav tako smo prvič preizkusili nove opornike za sekundarno stabilizacijo vozila, ki jih posedujejo v PGD Vodice in jih je kupila GZ Vodice. Opravka smo imeli z dvema scenarijema. Eno vozilo se je zaletelo v zid in ostalo na kolesih, drugo pa je bilo prevrnjeno na bok. Vsak scenarij je po svoje predstavljal nove izzive, ki sta si jih sproti dodajala inštruktorja. Vsakič smo morali pravilno rešiti ponesrečenca iz vozila. Poudarek je bil na pravilni tehniki reševanja, vodenju, in pravilni uporabi osebne zaščitne opreme ter varnosti gasilk in gasilcev.

Opažamo, da se je veliko znanja med našimi člani že nabralo. Nekaj pa je še potrebno pridobiti in ga redno utrjevati. Izvedba tečajev brez pomoči različnih deležnikov praviloma ni možna, zato bi se za pomoč pri tehničnem dnevu radi zahvalili naslednjim akterjem:
– Jaku Ovijaču, iz Polja, ki nam je odstopil njegovo deponijo za čas usposabljanja in nam s HIABom pomagal pri pripravi in pospravilu delovišča.
– Antonu Jermanu, iz Repenj, ki nam je zjutraj pomagal z viličarjem in ustrezno pripravil delovišče pred GD PGD Repnje-Dobruša.
– PGD Repnje-Dobruša za dovoljenje, da smo lahko uporabljali njihove prostore (GD z okolico).

Vsako leto imamo namen izvesti dve taki usposabljanji in spekter scenarijev samo še okrepiti in dopolniti. Naslednje usposabljanje sledi pomladi 2024. Sedaj pa bo fokus Komisije za usposabljanje GZ Vodice na tečaju za pripravnika, ki ga začnemo 11.11.2023.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

CAPTCHA ImageChange Image

Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Zbor mladih GZ Vodice

Datum: 1. marca 2024

V prosotorih PGD Zapoge

Kviz gasilske mladine

Datum: 2. marca 2024

GZ Vodice

Skupščina GZ Vodice

Datum: 15. marca 2024

Kviz gasilske mladine

Datum: 16. marca 2024

GZ Regije Ljubljana

Orientacija gasilske mladine

Datum: 20. aprila 2024

GZ Vodice

Florjanova maša v dolini

Datum: 4. maja 2024

V Utiku