Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ I.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Arhiv
Prijava

Člani enote na dan formiranja, 18.4.2019 so naslednji gasilci s pripadajočimi funkcijam:

Poveljnik Klemen Dolenc PGD Šinkov Turn
Namestnik
poveljnika
Robi Fojs PGD Polje
Podpoveljnik Tone Šušteršič PGD Polje
Članica Manca Zmrzlikar PGD Šinkov Turn
Članica Erika Potrč Hribar PGD Polje
Član Damijan Jagodic PGD Vodice
Član Jakob Škrjanec PGD Repnje-Dobruša
Član Gašper Klun PGD Repnje-Dobruša
Članica Natalija Rus PGD Zapoge
Član Tilen Podgoršek PGD Polje
Član Franci Stare PGD Vodice
Članica Branka Vode PGD Polje
Član Miha Mušič PGD Šinkov Turn
Član Matej Podgoršek PGD Polje
Članica Nataša Šušteršič PGD Polje
Član Andrej Štupar PGD Bukovica-Utik

Člani enote, ki so strokovno ali poklicno izobraženi o nudenju prve pomoči, vendar zaradi neizpolnjevanja enega ali več pogojev, ne morejo biti operativni člani, lahko v sklopu Enote za prvo pomoč delujejo le na preventivnem področju. To so:

Strokovna sodelavka Darja Pavlič PGD Šinkov Turn
Strokovni sodelavec Janez Ravnikar PGD Homec
Dogodki

Praznovanje 150. letnice gasilstva

Datum: 7. septembra 2019

Metlika

Praznovanje 150. letnice gasilstva

Datum: 8. septembra 2019

Metlika

Seja upravnega odbora

Datum: 10. septembra 2019

Ob 20. uri

Intervencije

Zadnje intervencije v naši in sosednjih občinah.