Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ II.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava
Arhivi

Dne, 11.5.2023, se nas je 10 članov različnih društev (1x Šinkov Turn, 1 x Bukovica-Utik, 2 x Vodice, 6 x Polje) odpravilo v GZ Ljubljana (GZL), na sedež Gasilske brigade Ljubljana (GBL), kjer smo si ogledali delovanje Enote za podporo vodenju (EPV).

Kolega iz GZL, Gregor Mrdjen (podpoveljnik GZL) in Luka Kotnik (poveljnik EPV) sta nam predstavila, kako v njihovi gasilski zvezi v primeru intervencij večje razsežnosti deluje koncept vodenja štaba. Predstavili so nam cel delokrog: od prejema klica občana oz. občanov, do opredelitve, da gre res za intervencijo večjih razsežnosti, aktivacijo EPV in štaba, opredelitve vodje, kaj gre v štab (do EPV), kaj prevzamejo v GBL in vso komunikacijo med štabom in enotami na terenu. Predstavili so nam sestavo štaba v GZL, postopek sektorizacije, smisel uvedbe sektorjev. Predstavili so nam tako štabno sobo v GBL/GZL kot nadalje tudi vozilo EPV, ki ga uporabljajo za potrebe vodenja večjih dogodkov na terenu. Njihov koncept je lokalno specifičen. Pa vendar ima super zastavljen koncept, iz katerega se da marsikaj naučiti.

Namen obiska je bil, da se člani, ki smo pripravljeni delovati v štabu, naučimo nekaj novega. In dobre primere prakse prinesemo v naš koncept vodenja štaba, ki bi ga radi vzpostavili pri nas. Začeli smo delo že lani, z izvedbo dveh vaj / posvetov na to temo, pa smo ga potem zaradi dogodkov na Krasu in doma (neurje avgusta 2022) prekinili in v bistvu uporabili že v praksi. S tem bi nadaljevali tudi letos v želji, da nam uspe izpopolniti protokol vodenja in dela v štabi. Kolegi iz Ljubljane so se ponudili, da nam pomagajo, tudi kot ocenjevalci oz. inštruktorji na eni od naših štabnih vaji, ki sledi v naslednjih mesecih.

Vzpostavitev štaba je namenjena vodenju enot na terenu, prestaviti odločanje na nivo višje. Nadzirati delo na širšem območju. Z eno besedno zvezo, pomeni štabno vodenje, strateško odločanje – vodenje večih enot.

K organiziranemu pristopu vezano na delo štaba GZ Vodice nas vodijo spoznanja, da je ekstremnih dogodkov, večjih obsežnosti vse več (predvsem povezanih z ekstremnim vremenom, neurja, poplave, snegolomi, žledolomi, požari v naravnem okolju,….), zato moramo biti pripravljeni. Ob tem si dovolim uporabiti star jugoslovanski rek, ki pravi: “Nič nas ne sme presenetiti”. In res je tako, na krizo se pripravlja v mirnem času.
Z resnim pristopom, se bomo področja lotili v zavedanju, da je to dobro tako za naše gasilce, kot skupnost v celoti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

CAPTCHA ImageChange Image

Dogodki

Koledar leta

Bližnji dogodki:

Tekmovanje mladine GZ Vodice

Datum: 10. junija 2023

GŠTD – mladina

Mnogoboj GZ Vodice

Datum: 17. junija 2023

V Utiku

Tekmovanje st. gasilcev GZ Vodice

Datum: 8. julija 2023

GŠTD za starejše gasilke in gasilce, v Polju

Svečana podelitev činov

Datum: 9. septembra 2023

V KD Vodice

Državno tekmovanje Matevž Hace

Datum: 23. septembra 2023

mladina

Državno tekmovanje Matevž Hace

Datum: 24. septembra 2023

članice / člani
starejše gasilke / gasilci