Splošno
Naslov:

Gasilska zveza Vodice
Polje 5A, 1217 Vodice

e-pošta:

gzvodice@gmail.com

Uradne ure:

torek 20h-22h

Predsednik:

Bogomir Novak, VGČ org II.st.
gzvodice@gmail.com

Poveljnik:

Jože Pavlič, VGČ I.st.
poveljnikgzvodice@outlook.com

Prijava

Urednik

Dogodki

Gasilska orientacija Regija Ljubljana I.

Datum: 1. junija 2019

Tekmovanje za mladino GZ Vodice

Datum: 8. junija 2019

GŠTD v Zbiljah

Rednje vaje Enote za PP

Datum: 10. junija 2019

v PGD Šinkov Turn ob 19.30

Seja upravnega odbora

Datum: 11. junija 2019

Ob 20. uri

Arhiv